کلیدواژه‌ها = مدیریت الکترونیک منابع انسانی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل بهینه مدیریت الکترونیک منابع انسانی در بانک رفاه

دوره 11، شماره 44، زمستان 1398، صفحه 215-232

مهرزاد سرفرازی؛ غلامرضا معمازاده طهران؛ سید مهدی الوانی؛ محمدعلی افشارکاظمی