تعداد مقالات: 386
1. بررسی عوامل مؤثر بر رفتاربدبینانه(منفی) مصرف کنندگان

دوره 3، شماره 12، زمستان 1390

بهرام خیری؛ مولود سادات فرازنده مهر؛ حامد رضی پور


2. برند (نام تجاری) مبتنی بر ارزش افزوده و رفتار مشتریان

دوره 3، شماره 11، پاییز 1390، صفحه 1-24

فریدون رودپشتی؛ معصومه اسدی


4. تعهد سازمانی و ترک خدمت کارکنان

دوره 3، شماره 9، بهار 1390، صفحه 1-30

احمد ودادی؛ محمود رضایی زاده؛ حسینعلی نجفی


5. الگوریتم مرکب از تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)‌ و فرآیند تحلیل شبکه‌ای (ANP) در ارزیابی عملکرد در دانشکده‌ها

دوره 2، شماره 8، زمستان 1389، صفحه 1-27

اسماعیل نجفی؛ مهدی یزدانی؛ الهه شریعتمداری سرکانی؛ مصطفی مردی


6. مطالعه نقش اعضای خانواده در تصمیم‌گیری برای خرید کالاهای مصرفی با دوام

دوره 2، شماره 7، پاییز 1389، صفحه 1-22

سیدرضا سیدجوادین؛ منصور صمدی؛ بهمن نقدی


7. استراتژی‌های مدیریت تعارض و ساختار سازمانی

دوره 2، شماره 6، تابستان 1389، صفحه 1-25

منوچهر جفره؛ ربابه بابابیک


8. تأثیر فن‌آوری اطلاعات بر هوش تجاری مدیران

دوره 2، شماره 5، بهار 1389، صفحه 1-19

محمداسماعیل انصاری؛ زهرا الله‌وردی؛ ابوالفضل باغبانی آرانی؛ مریم سپیانی


9. هوش هیجانی و تعهد سازمانی مدیران

دوره 1، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 1-18

احمد ودادی؛ حسین صفرزاده؛ مهین احمدپور


10. تحلیل نقش مؤلفه‌های کانال‌های توزیع در ارتقای وفاداری مشتریان

دوره 1، شماره 1، بهار 1388، صفحه 1-18

حسین صفرزاده؛ وحیدرضا میرابی؛ رامین رضایی


11. مکان یابی پارک ها با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (نمونه موردی: شهرداری منطقه 10)

دوره 7، شماره 27، پاییز 1394، صفحه 9-26

نصرت اله شادنوش؛ فریده عظیمی؛ مصطفی توکلی؛ حق دوست کوریجانی کیانوش


12. بررسی تأثیر ابعاد رهبری معنوی بر رضایت شغلی کارکنان بانکی

دوره 7، شماره 26، تابستان 1394، صفحه 9-36

جمشید صالحی صدقیانی؛ مریم اخوان خرازیان؛ مهدی بهرام‌زاده؛ کاظم حسن‌زاده؛ آرزو سهرابی


13. تبیین جهت گیری راهبردی (اهداف، دکترین و سیاست) بازرگانی و تجارت خارجی مبتنی بر قانون اساسی و اسناد بالادستی

دوره 7، شماره 25، بهار 1394، صفحه 9-28

یحیی آل اسحاق؛ نبی اله دهقان؛ داوود دانش جعفری؛ الیاس نادران؛ علیرضا مقدسی


14. سنجش و رتبه‌بندی‌ عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی با استفاده از مدل MADM

دوره 6، شماره 24، زمستان 1393، صفحه 9-20

سید جلیل میرمیران؛ سمیه دژیار


17. واکاوی مؤلفه‌های معنویت و ارزیابی آن در سازمان

دوره 6، شماره 21، بهار 1393، صفحه 9-29

سیّد محمد علی خاتمی فیروزآبادی؛ علی دستافر


24. مقایسه عملکرد بانک های دولتی و خصوصی

دوره 4، شماره 13، بهار 1391، صفحه 11-36

زینب بزاز؛ حسین خنیفر؛ رضا تهرانی؛ محمدجواد محقق نیا