دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

شناسایی عوامل موثر قابلیت‌های فناوری بر افزایش ظرفیت‌های نوآوری در توسعه کسب و کارهای خانگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1400

محمدعظیم فتاحی؛ کامبیز حیدرزاده؛ علی بدیع زاده


ارایه مدلی برای محاسبه کارایی شرکت‌ها به کمک تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای با عوامل نامطلوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1400

احمد رویایی؛ فرهاد حسین زاده لطفی