بررسی مسائل کلیدی پیاده‌سازی سامانه مدیریت اطلاعات علم و فن‌آوری

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه شهید بهشتی

3 کارشناس ارشد مدیریت دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

سامانه مدیریت اطلاعات علم و فن‌آوری وزارت علوم، یک سیستم اطلاعاتی جهت فراهم آوردن اطلاعات منسجم به منظور تصمیم­گیری و سیاست­گذاری در امور پژوهشی کشور است که پیاده­سازی موفق آن با چالش­های فراوانی روبه­رو بوده است. از اینرو توجه و تمرکز بر عوامل کلیدی موفقیت، ما را در شناسایی نواحی مسئله­خیز پیاده­سازی سیستم و سپس چاره­جویی جهت رفع آن­ها یاری می­رساند. هدف تحقیق حاضر شناسایی، دسته­بندی و اولویت­بندی عوامل کلیدی موفقیت سامانه مذکور است و فرضیات تحقیق از­ طریق پرسشنامه و با استفاده از آمار توصیفی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه  به ادبیات تحقیق و مصاحبه با خبرگان وزارت علوم و فن‌آوری ، به ترتیب سه گروه  عوامل مدیریتی، عوامل حقوقی و قانونی و عوامل فنی و تکنولوژیک شناسایی و اولویت بندی شدند. هر گروه از این عوامل به عوامل دیگری تجزیه شده اند. در مجموع بیست و سه عامل شناسایی شد که از بین آن‌ها به ترتیب: حمایت پایدار و تعهد مدیریت ارشد سازمان در اجرا و استفاده از سامانه، تدوین قوانین و آیین­نامه­ها از سوی وزارت علوم در پشتیبانی از سامانه و تخصیص به­موقع اعتبارات مالی و بودجه موردنیاز سامانه، به عنوان مهمترین عوامل شناسایی شدند.
استفاده‌کنندگان مستقیم از نتایج تحقیق، کلیه سیاست‌گذاران و مجریان سامانه مدیریت اطلاعات علم و فن‌آوری هستند که می‌توانند بر‌اساس عوامل کلیدی شناسایی‌شده، زمینه‌ها و زیرساخت‌های لازم برای پیاده‌سازی سامانه فوق را فراهم آورند و ضمن استفاده از این اطلاعات در مراحل طراحی و پیاده‌سازی سامانه، کاربران را به استفاده مطلوب و آسان از سامانه سوق دهند.

کلیدواژه‌ها