تبیین الگوی هوش تجاری در سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

2 دانشجوی دکترای حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

امروزه در دنیای تجارت با حجم بالایی از اطلاعات و داده‌ها روبرو هستیم. دستاوردهای جدید در تکنولوژی اطلاعات به سازمان‌ها توانایی دسترسی و ذخیره سازی اطلاعات را بشکل موثر و کارآمدی می‌دهد. در هر صورت فاصله زیادی میان انبوه داده‌ها و استفاده از آن‌ها وجود دارد. سیستم اطلاعات حسابداری به‌عنوان کلید موفقیت سازمان‌ها در محیط کسب و کار امروزه بسیار متحول گشته است. چنانچه سیستم اطلاعات حسابداری در حوزه حسابداری مدیریت توانایی تهیه اطلاعات به موقع و سریع را برای مدیران کسب و کار نداشته باشد موفقیت سازمان‌ها در محیط رقابتی در معرض تهدید قرار خواهد گرفت. برای مقابله با رقبا و رشد استراتژی‌های بلندمدت، سیستم اطلاعات حسابداری می‌باید از تکنیک‌های هوش کسب و کار برای تهیه اطلاعات مالی بهنگام و به صرفه بهره جوید. در این تحقیق با استفاده از روش مطالعه اسنادی با مراجعه به پژوهش‌ها و مقالات مرتبط به بررسی برخی از معیارها و شاخص‌های کاربردی در زمینه سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری مبتنی بر خصیصه هوش کسب و کار اقدام شده است، به‌طوری‌که بر این اساس در قالب چهار دسته ارتباطات و استنتاج، سیستم‌های هشدار دهنده و گزارش‌دهنده، ابزار‌های تحلیل و تصمیم‌گیری اثر بخش نسبت به ارائه الگو اقدام می‌شود. معیارهایی از قبیل تصمیم‌گیری گروهی، بهینه سازی، یکپارچه‌سازی، شبیه‌سازی، گزارش‌های گرافیکی، نمونه‌سازی بر اساس نسخه اصلی، فرایند استدلال دو طرفه، فن‌آوری آگاه سازی، اطلاع رسانی بر حسب محتوا، فازی سازی، داده کاوی، مخزن داده، فرایند تحلیل بهنگام، ایجاد کانال‌های ارتباطی، ایجاد عامل هوشمند و غیره  از جمله معیارهای حاصل از مرور ادبیات موضوع تلقی می‌شوند. لذا ضرورت کاربرد الگوی مبتنی  بر هوش کسب و کار در سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری مدیریت پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها