بررسی تاثیر سرمایه گذاری در تکنولوژی اطلاعات بر بهره‌وری بانک‌ها

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز ی

2 مدرس دانشکده فن‌آوری دانشگاه جامع علمی وکاربردی

چکیده

امروزه سازمان‌های مختلف به دلیل غرقه‌شدن در دریای بی کران تجدد و نوگرایی علمی، استقبال از نواندیشی و نوگرایی درعرصه علمی و به واسطه وجود امکانات منحصر به فرد در حوزه‌های فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) رویکردی کاملا دگرگون شده را تجربه می‌کنند. کنکاش‌های مدبرانه اخیر موید نگاه سازمان‌ها در هزاره سوم به دو موضوع مهم یعنی جهانی‌سازی و فاوا است. به علاوه استفاده از محیط مجازی و انطباق سازمان‌ها با شرایط نوین، زمینه‌ساز ایجاد علوم تجارت الکترونیک، بانک‌داری الکترونیک و دولت الکترونیک در قالب فن‌آوری برتر، به واسطه شاهراه بزرگ اطلاعاتی شده است. بانک‌داری الکترونیک یکی از مقولات بسیار اساسی است که باید از زوایای گوناگون مورد توجه و تامل قرار گیرد. به طور مثال چنانچه موقعیت کشورمان را در اقتصاد جهانی بررسی و علل عدم تحقق اهداف آن را تحلیل نماییم، یکی از گلوگاه‌های اساسی، توانایی اندک در استفاده از فرصت‌هایی است که می‌تواند در کشور تحولات مثبت ایجاد کند. این موضوع زمانی بیشتر به چشم می‌آید که انقلاب فاوا و جهانی شدن را مرور کرده و به این بیندیشیم که جهت بیشینه کردن و دستیابی به حد قابل قبول برای حضور در اقتصاد بین‌الملل، باید از همه فرصت‌ها استفاده کرد. بنابراین باید ضمن بهره‌گیری از فرصت‌ها، تبعات منفی آن را به حداقل ممکن کاهش داد و از تبدیل فرصت‌ها به تهدیدها جلوگیری نمود تا امکان دستیابی به جایگاه شایسته جهانی فراهم بشود. در این مقاله ابتدا مساله مورد بحث و ضرورت پژوهش در آن بیان شد و سپس اهداف و فرضیه‌های پژوهش بررسی و مدل تحقیق و متغیرهای آن ارائه گردید. در ادامه ضمن مطالعه روش پژوهش و فرضیات تحلیل و نتیجه مباحث نیز ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها