تحلیل عاملی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش و زنجیره تامین چابک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره وری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 استادیار مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

در سال‌های اخیر، شرکت‌ها راهبردهای مدیریت زنجیره تأمین را به­طور جدی در سازمان خود به­کار گرفتند. مدیریت دانش یک توانمندساز مهم در مدیریت زنجیره تأمین و یک عنصر حیاتی در محیط‌های سازمانی است که تراکم اطلاعات و فرهنگ‌های چندگانه به چشم می‌خورد. در این مطالعه ابتدا با مرور مبانی نظری و با اتکا به رویکردهای منبع­محور به­بررسی ویژگی‏ها و شاخص‏های مدیریت دانش و زنجیره تامین چابک در یک سازمان تولید لیزرهای صنعتی پرداخته شده است. در این راستا، پرسشنامه‌ای با توجه به مبانی نظری و نظر خبرگان مبنی بر 11 عامل (4 عامل مربوط به مدیریت دانش و 7 عامل مربوط به زنجیره تامین چابک) و 54 سوال (26 سوال مدیریت دانش و 28 سوال زنجیره تامین چابک) و با استفاده از طیف لیکرت با دامنه 5 تایی طراحی شد. از 260 پرسشنامه توزیع­شده، 246 پرسشنامه جمع‌آوری شد. با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی، 4 عامل با عناوین حمایت مدیریت ارشد، فرهنگ سازمانی، فرآیندهای دانش، فناوری اطلاعات برای عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش و 4 عامل با عناوین ارتباط با تامین­کنندگان، تولید به موقع، سبک مدیریت مشارکتی و توانمندسازهای بهبود مستمر برای زنجیره تامین چابک نامگذاری شد.

کلیدواژه‌ها