بررسی نقش مؤلفه‌های تجارت الکترونیک بر مدیریت زنجیره تأمین در ایران‌خودرو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

2 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی از دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

چکیده

      طی دو دهه گذشته، روزبه‌روز بر اهمیت کارکردهای مدیریت زنجیره تأمین افزوده می‌شود؛ زیرا حفظ و کسب مزیت‌های رقابتی به‌شدت به همکاری با تأمین‌کنندگان، توزیع‌کنندگان و مشتریان وابسته شده است. اغلب پژوهشگران اذعان دارند که در دوران فعلی، دیگر شرکت‌ها تمام فعالیت‌های مربوط به تولید و فروش محصولات را خود به‌تنهایی انجام نمی‌دهند و همین امر به افزایش استقلال و ماهیت مستقل شرکت‌های تأمین‌کننده و توزیع‌کننده منجر شده است؛ به همین دلیل، ارتقای بهره‌وری و عملکرد فرآیند تولید و فروش محصولات با سطح روابط و کیفیت تعامل با دیگر اعضای زنجیره تأمین، رابطه مستقیم دارد و از آن متأثر است. اگرچه در‌خصوص مزیت‌ها و نتایج مثبت مدیریت زنجیره تأمین، توافق عمومی وجود دارد؛ اما در ارتباط با نحوه بهبود مدیریت زنجیره تأمین در سازمان‌ها، عوامل و روش‌های مختلفی ارائه شده است. یکی از این عوامل که به‌شدت موردتوجه کارشناسان قرار گرفته و مطالعات زیادی در مورد آن شده است، مقوله «تجارت الکترونیک» است که بر نقش مثبت آن بر بهبود عملکرد زنجیره تأمین تأکید شده است. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش مؤلفه‌های تجارت الکترونیک بر مدیریت زنجیره تأمین در صنعت خودروسازی ایران به صورت گرفته است و سعی بر آن است تا به این سؤال اصلی پاسخ داده شود که «آیا مؤلفه‌های تجارت الکترونیک بر مدیریت زنجیره تأمین تأثیر دارد؟». برای پاسخ به این سؤال یک جامعه آماری 200 نفری انتخاب و به سؤال‌های پرسشنامه پاسخ داده شد. بر اساس یافته‌های این پژوهش، امنیت سیستم اطلاعات؛ کیفیت و دقت اطلاعات؛ وب‌سایت و ارتباطات اینترنتی؛ تجهیزات و فناوری‌های ارتباطی؛ دانش و سطح تبادل آن و کارکنان دانشی سازمان بر مدیریت زنجیره تأمین تأثیر دار»

کلیدواژه‌ها