تبیین جهت گیری راهبردی (اهداف، دکترین و سیاست) بازرگانی و تجارت خارجی مبتنی بر قانون اساسی و اسناد بالادستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه عالی دفاع ملی، دکتری مدیریت راهبردی

2 استادیار، دانشگاه عالی دفاع ملی

3 استادیار، دانشگاه علامه طباطبایی

4 دانشیار، دانشگاه تهران

5 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی، دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

     تجارت بین­الملل در پی مبنایی برای مبادلات کالاها و خدمات است و شامل صادرات و واردات می‌شود. هدف این پژوهش، تبیین جهت­گیری راهبردی (اهداف، دکترین و سیاست) بازرگانی و تجارت خارجی مبتنی بر قانون اساسی و اسناد بالادستی است. این تحقیق از نوع کاربردی و توسعه‌ای و روش‌ آن تفسیری است. جامعه آماری شامل بخش کتابخانه­ای است. به این منظور که شامل بررسی اسناد و مدارک کارکردهای حوزه بازرگانی و تجارت خارجی در سال­های پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و مستندات حاصل در دسترس از اسناد بالادستی است. به­منظور مطالعه برای نمونه­گیری در روش کتابخانه­ای، اسناد و مدارک مربوط به قانون اساسی با استفاده از تحلیل گفتمان بررسی، تحلیل و تفسیر شده است. برای بررسی­وتحلیل اطلاعات از نرم­افزار مکس کیو دی ای استفاده شده است. در نهایت، ابعاد و مولفه­های راهبردی حوزه­های اهداف، دکترین و سیاست بیان و در جهت اداره امور بازرگانی و تجارت خارجی در راستای قانون اساسی و اسناد بالادستی مدلی نیز ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها