سنجش و رتبه‌بندی‌ عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی با استفاده از مدل MADM

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

     توسعه‌ فعالیت‌‌‌های کارآفرینانه می‌تواند به‌ رشد نوآوری، ایجاد محیط رقابتی، توسعه‌ اقتصادی و ایجاد شغل در یک جامعه کمک کند. سازمان‌ها باید شرایطی را فراهم کنند که در کل سازمان، جو و روحیه کارآفرینی حکم­فرما شود و افراد بتوانند به‌طور فردی و گروهی، در سازمان به فعالیت‌های کارآفرینانه بپردازند. در این پژوهش، به‌بررسی عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی پرداخته شده است و اهمیت عوامل مؤثر با روش­های تصمیم‌گیری چند معیاره، مشخص شده است. با توجه به‌موارد مذکور در این پژوهش تلاش شده است تا در مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی انجام­شده عوامل مؤثر بر توسعه‌ کارآفرینی سازمانی تشریح و اهمیت هر یک از عوامل مؤثر با روش AHP و استفاده از نرم‌افزار اکسپرت چویس مشخص شود. مطابق نتایج ‌این تحقیق، عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی به‌ترتیب عبارت­اند از: رهبری، منابع انسانی، نوآوری، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، نوسازی راهبردی، کسب­وکار جدید و ریسک­پذیری.

کلیدواژه‌ها