عوامل کیفی موثر بر ترویج بانکداری موبایل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

چکیده

     در سال­های اخیر پیشرفت مربوط به تکنولوژی اطلاعات، موجب تحول صنعت بانکداری در حوزه بانکداری الکترونیک شده است. خصوصا پیشرفت در تکنولوژی بی­سیم و ارائه بانکداری موبایل، انعطاف‌پذیری زمانی و مکانی در استفاده از خدمات بانکداری را برای مشتریان فراهم آورده است. از این‌رو، هدف از این تحقیق، شناسایی و تعیین عوامل کیفی موثر بر ترویج بانکداری موبایل در سیستم بانکداری با استفاده از معادلات ساختاری می­باشد. برای شناسایی عوامل کیفی موثر از300 نفر مشتری در بین یک بانک دولتی (ملی) و سه بانک خصوصی (پارسیان، اقتصاد نوین و سینا)، در شهر تبریز بهره گرفته شد. در این تحقیق، ابتدا از تحلیل عامل اکتشافی برای تعیین عوامل کیفی موثر بر ترویج بانکداری موبایل استفاده شد که چهار عامل کارکردگرایی، خدمات مشتری، محتوا، طراحی واسط انتخاب شد که سپس از بسته نرم­افزاری لیزرل برای تعیین میزان تاثیر هریک از عوامل تعیین شده استفاده شد که یافته­های پژوهش حاکی از آن است که خدمات مشتری را به­عنوان عامل مهم تاثیرگذار بر اثربخشی بانکداری مویابل تعیین شد.
 
 

کلیدواژه‌ها