برنامه‌ریزی استراتژیک به روش هیبریدی (HCMS) در صنایع فراساحل نفت و گاز، مطالعه موردی در حوزه EPCIC توسعه میدان گازی پارس جنوبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

     استراتژی‌های کسب‌وکار هر بنگاه اقتصادی در سطوح سازمان (Corporate)، واحدهای کسب‌وکار (SBU) و واحدهای عملیاتی (Department)، مبنایی است برای تصمیمات کلان، به‌خصوص اولویت‌بندی در تخصیص منابع است در این تحقیق، مدل برنامه­ریزی استراتژیک در صنایع نفت و گاز- حوزه پیمانکاری پارس جنوبی با رویکرد به روش هیبریدی ارائه می‌شود که حاصل ترکیب یکپارچه و نظام‌یافته‌ای از مدل­های موجود است. نتایج حاصل از اجرای مدل مذکور به‌صورت تحقیق موردی ارائه‌شده است که در این خصوص پس از تعیین کمیته‌های برنامه‌ریزی استراتژیک در سطوح عالی، تخصصی و اجرایی، فعالیت‌های مرتبط به شرح زیر صورت گرفت: تدوین مأموریت، تعیین اهداف بلندمدت، بررسی عوامل داخلی، بررسی عوامل خارجی، تهیه ماتریس SWOT، تدوین استراتژی‌ها این مقاله بر اساس نتایج حاصل از برنامه‌ریزی استراتژیک در شرکت‌های پیمانکاری پروژه‌های فراساحل پارس جنوبی شامل طراحی، تأمین، ساخت، نصب سکوها و متعلقات مربوط و نیز لوله‌گذاری دریایی حاصل گردیده است. درنتیجه تعداد 22 مورد استراتژی شناسایی گردیده است.
 

کلیدواژه‌ها