اندازه‌گیری عملکرد مدیریت زنجیره تأمین هولدینگ دارویی سازمان تأمین اجتماعی با رویکرد منسجم کارت امتیازی متوازن/تحلیل پوششی داده‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در دنیای رقابتی امروز افزایش بهره‌وری به‌عنوان یک ضرورت برای ارتقای سطح زندگی جوامع همواره مدنظر سیاستمداران و دولتمردان و مدیران بوده است در این مقاله با استفاده از ترکیب تکنیک‌های کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده‌ها به اندازه‌گیری عملکرد زنجیره تأمین شرکت‌های دارویی - سازمان تأمین اجتماعی پرداخته شده است. استفاده از این مدل ترکیبی علاوه بر تعیین شاخص‌های ارزیابی، میزان کارایی را پیش‌بینی و نقاط ضعف هر واحد را در شاخص‌های مختلف تعیین و با ارائه میزان مطلوب آن‌ها خط‌مشی سازمان را به سوی ارتقای کارایی و بهره‌وری مشخص می‌کند. در این پژوهش 28 شرکت در سه گروه شرکت­های توزیع و خدمات، تولید فراورده‌های دارویی و گروه تولید مواد اولیه دارویی و شیمیایی انتخاب و پس از شناسایی شاخص‌های عملکرد و پالایش آن‌ها، نهایتاً شاخص‌های هزینه پردازش اطلاعات و سود خالص و نسبت بهره‌وری از منظر مالی و زمان پاسخگویی به مشتری و انعطاف‌پذیری در سیستم ارائه خدمات به نیازهای خاص مشتریان از منظر مشتری ونیز شاخص‌هایی همچون زیان کل جریان نقدینگی، هزینه انتقال موجودی، بهره‌برداری از ظرفیت و کل هزینه‌های حمل‌ونقل (توزیع) از منظر فرایندهای داخلی کسب‌وکار و دقت تکنیک‌های پیش‌بینی و زمان چرخه توسعه محصول از منظر یادگیری، رشد و نوآوری موردبررسی و انتخاب گردیدند. در گام اول ابتدا ورودی و خروجی با استفاده از مدل‌های تحلیل پوششی داده‌های ورودی محور حل و برای محاسبه بازده به مقیاس افزایشی و کاهشی برای واحدها، از مدل‌های CCR، BCC و NIRS استفاده و به رتبه‌بندی واحدهای کارا با استفاده از مدل اندرسون و پیترسون پرداخته شد.
 

کلیدواژه‌ها