ارائه مدل هیبریدی چندعاملی و پویا برای سیاست گذاری آینده‌نگارانه (مطالعه موردی واردات لوازم خانگی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

     در این پژوهش تلاش شده است تا با مرور نظریه­ های مرتبط با آینده­ نگاری، سیستم­ های پویا و مدل سازی چندعاملی الگوی هیبریدی چندعاملی و پویا برای آینده­ نگاری ارائه شود. ضمنا با مرور نظریه‌های مرتبط با صنعت لوازم خانگی، متغیرهای تاثیرگذار بر صنعت و نحوه تاثیرگذاری آن­ها بر همدیگر شناسایی و مدل مفهومی اولیه بر اساس الگوی هیبریدی چندعاملی و پویا طراحی شده است. در ادامه این مدل در نرم­ افزار شبیه­ سازی فرمول­ بندی و روایی و پایایی آن برای آینده­ نگاری آزمون شده است و پس از آن در راستای فراهم­ سازی امکان بررسی   سیاست­های آینده­ ساز صنعت لوازم خانگی، سناریوهای مرتبط با آینده صنعت لوازم خانگی و سیاست­های مناسب برای آن­ها شناسایی و در مدل شبیه­ سازی اعمال شده است. نتیجه نهایی پیشنهاد سیاستی ترکیبی و هم افزا از چند سیاست مختلف است. انتظار می­رود با اتخاذ این سیاست­ها در یک دوره 15 ساله شاهد رشد و شکوفایی صنعت لوازم خانگی باشیم.
 

کلیدواژه‌ها