مقایسه توان تبیین مدل های پارامتریک (اقتصادسنجی) و شبکه عصبی در سنجش میزان ارزش در معرض خطر پرتفوی شرکت های سرمایه‌گذاری برای تعیین پرتفوی مناسب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در دنیای پیچیده‌ای که ریسک جز لاینفک سرمایه‌گذاری‌ها گشته و برای سرمایه‌گذاری در هر جا ابتدا باید ریسک آن محاسبه شود و در اختیار سرمایه­گذار قرار گیرد تا وی به این نتیجه برسد که در مکان مورد نظر سرمایه گذاری نماید یا خیر! محاسبه ریسک معنی و مفهوم پیدا می‌کند؛ بنابراین برای پاسخ‌گویی به سرمایه‌گذار روش‌های متفاوتی با توجه به نوع داده‌های تخمین­زننده پارآمترهای مدل‌های تبیین کننده ریسک طراحی و پا به عرصه وجود گذاشته‌اند. در میان این مدل‌ها دو گروه از مدل‌های اقتصاد سنجی و شبکه عصبی در این تحقیق مورد بررسی قرار می‌گیرند تا توان این دو گروه را در پیش‌بینی ارزش در معرض خطر پرتفوی21 شرکت‌ سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه ایران مورد سنجش قرار گیرد و مدل برتر معرفی شود.
 

کلیدواژه‌ها