تاثیر فناوری اطلاعات در مدیریت کسب و کار با ارایه تدوین طرح کسب و کار (Business Plan)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده فنی و مهندسی ـ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

     از آنجا که در محیط تجارت امروزی‌‌ افراد و دانش آنها به عنوان حیاتی‌ ترین دارایی سازمان محسوب می شوند ،‌ بدیهی است که هر شرکتی باید نسبت به آن با اطلاع و آماده پذیرش تغییرات جدید باشد‌. آگاهی و درک جهت گیریهای جدید ، نه فقط­برای­متخصصان­فناوری­اطلاعات­لازم­است­،­بلکه­مدیران­نیز­می­بایست­از­آنها­باخبر­باشند. برخورداری از بصیرتی پویا نسبت به محیط و عکس العمل سریع به چالشهای موجود و در حال شکل گیری ، می تواند بقای شرکتهای امروزی را برای دوره ای بلندمدت بیمه کند .برنامه ریزی به عنوان بخشی از عملیات تجاری،فرایندی است که در یک فعالیت اقتصادی غیرقابل صرفنظر بوده و هرگز پایان نمی پذیرد. برنامه ریزی و تهیه طرح تجاری در مراحل اولیه هر فعالیت کارآفرینانه نوپا و هنگامی که کارآفرین قصد دارد طرح یک فعالیت اقتصادی مقدماتی را آماده نماید بسیار مهم است. لزوم اینکه کارآفرین درک و احساس مشخص و قابل استنادی از بازار، محصول تولیدی یا خدمات ارائه شده، تیم مدیریت و نیازهای مالی فعالیت کارآفرینانه داشته باشد ضرورت تهیه یک برنامه جامع که تمام قسمت های فرایند کسب وکار مورد نظر را در بر داشته باشد، مشخص می کند. بطور کلی هدف از تهیه طرح تجاری فراهم کردن راهنما و ساختاری برای کارآفرینان و مدیران است تا در محیط بسیار متغیری که با آن روبرو هستند قادر به فعالیت موثر گردند.

کلیدواژه‌ها