رابطه مشارکت بین‌بخشی با رضایت مشتریان (دانشجویان) در دانشگاه علوم تحقیقات تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات

2 استادیار، عضو هیات علمی دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی-تهران-ایران

3 استادیار، عضو هیات علمی دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات-تهران-ایران

چکیده

مشارکت بین‌بخشی یا همکاری بین‌بخشی سازوکاری است که به کمک آن یکی از بخش‌های مختلف اقتصاد، مثل بخش دولتی، غیردولتی، خصوصی و میان‌بخشی در همکاری با یکدیگر زیرساخت‌های موردنیاز برای ارائه خدمات بیشتر و بهتر به عموم طیف‌های جامعه را گسترش می‌دهند که «دانشگاه آزاد اسلامی» به‌عنوان یک دانشگاه و یک سازمان مردم‌نهاد شبه‌دولتی توانایی بالقوه‌ای برای این امر دارد. دلیل انتخاب این موضوع یافتن شیوه تازه برای جذب رضایت دانشجویان به‌همراه کاهش هزینه‌ها بر پایه روش روز دنیا بود. رضایت مشتریان در دانشگاه‌ها را باید رضایت دانشجویان تعبیر کرد که بر طبق آیین‌نامه مدیریت دانشگاه‌ها بر چهار رکن خدماتی، آموزشی، فرهنگی و پژوهشی استوار است که رضایت دانشجویان از خدمات دانشگاه در این چهار حوزه به‌منزله رضایت مشتریان دانشگاه است. در این تحقیق سعی شده است رابطه رضایت مشتریان یا به‌عبارتی دانشجویان به کمک مدل رضایت مشتری آمریکایی با مشارکت بین‌بخشی در «دانشگاه علوم و تحقیقات تهران» بررسی شده و اثربخشی آن سنجیده شود.

کلیدواژه‌ها