رویکرد مدل‌سازی تفسیری ـ ساختاری به‌منظور ارزیابی و اولویت‌بندی عوامل اصلی موفقیت زنجیره تأمین چابک در صنایع لبنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گیلان

چکیده

     با توجّه به تغییرات سریع فناوری، ارائه محصولات جدید و تغییر سلیقه مشتریان، مدیریت زنجیره تأمین نیز با چالش‌های متعددی روبه‌رو شده است و رویکردهای سنتی مدیریت زنجیره تأمین کارایی خود را از دست داده‌اند؛ ازاین‌رو به‌ نظر می‌رسد مدیریت زنجیره تأمین نیازمند هوشیاری و سرعت عمل بیشتری باشد که به شکل‌گیری مفهوم زنجیره تأمین چابک منجر شده است. در این پژوهش سعی بر آن است که از طریق روش ISM، عوامل موفقیت زنجیره تأمین چابک در صنایع لبنی جامعه هدف مورد‌ارزیابی و اولویت‌بندی قرار گیرد. بدین منظور با استفاده از روش نمونه‌گیری غیر‌احتمالی هدف‌دار قضاوتی پرسشنامه میان 44 نفر از مدیران و کارشناسان ارشد زنجیره تأمین «شرکت فرآورده‌های لبنی» توزیع گردید.  نتایج حاکی از آن است که 11 عامل اصلی موفقیت زنجیره تأمین چابک در 6 سطح دسته‌بندی شده و قرار می‌گیرند. بالاترین سطح نشان‌دهنده عامل رضایت مشتری است که افزایش سهم بازار و سودآوری را برای سازمان در پی خواهد داشت. در سطح آخر مدل نیز 3 عامل ادغام فرآیندها، برنامه‌ریزی متناسب و توسعه مهارت‌های کارکنان قرار دارد.

کلیدواژه‌ها