ارائه رویکردی مبتنی بر تصمیم گیری چند معیاره فازی به منظور ارزیابی و رتبه بندی کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند

چکیده

منابع انسانی توانا و کارآمد، علاوه بر اینکه می تواند سازمان را کارآمد و سود آور نماید در عین حال برای جامعه مفید و باعث شکوفایی راهبرد های کلان جامعه خواهد شد. به همین دلیل از دیرباز کشورها و سازمانها بر روی این نیروی با ارزش سرمایه گذاری کرده و سعی در شکوفا کردن و بهسازی آن دارند. بهسازی نیروی انسانی باعث بینش و بصیرت عمیقتر، دانش و معرفت بالاتر و مهارتهای بیشتر کارکنان در اجرای وظایف و مسئولیتهای شغلی میشود؛ در نتیجه موجب نیل به هدفهای سازمانی و افزایش کارایی و اثربخشی می گردد. بهسازی نیروی انسانی متضمن وجود سیستمی است که ضمن ارزیابی عملکرد کارکنان و انجام اقدامات اصلاحی مورد نیاز،  بگونه ای منظم نتیجه عملکرد آنان  را به خودشان  منعکس نماید تا فرد نسبت  به بازنگری در رفتار و عملکرد خود اقدام نماید. همچنین برنامه ریزان نیروی انسانی باید نتاج حاصل از ارزیابی عملکرد را جهت تنظیم و تجدید نظر در برنامه های آموزشی ضروری بدانند تا میان برنامه ها و نیاز های آموزشی تبیین شده تناقضی دیده نشود.در این پژوهش مدل ارزیابی عملکرد کارکنان ستاد سازمان اتکا با تلفیق روش آماری شاخه معادلات ساختاری با روشهای تصمیم گیری چند معیاره در شرایط عدم قطعیت به انجام می رسد.

کلیدواژه‌ها