تاثیر کیفیت وب سایت بر قدرت بازاریابی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه حسابداری،دانشگاه پیام نور،تهران،ایران

2 مدرس گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور،تهران،ایران

3 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات،تهران،ایران

4 دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

با گسترش روزافزون استفاده از رسانه‌های اجتماعی، کسب‌وکار و بازاریابی از طریق این وسایل ارتباط‌جمعی جانی تازه به صنایع بخشیده و با استفاده از این ابزارهای جدید، مشتریان را به خود وفادار کرده است امروزه افشای اطلاعات مالی شرکت‌ها از طریق اینترنت و وجود یک سیستم اطلاع‌رسانی کامل، به‌عنوان یکی از مباحث و موضوعات بااهمیت در کشورهای مختلف جهان مطرح گردیده است. این موضوع با فناوری‌های جدید اطلاعات و ارتباطات مرتبط گردیده و در بعضی موارد، رویه‌های معمول حسابداری را تحت تأثیر قرار می‌دهد به‌طوری‌که بیانیه‌های متعددی در زمینه افشای اینترنتی اطلاعات مالی در سراسر جهان منتشر گردیده است. در این تحقیق، به بررسی کیفیت وب سایت اطلاع رسانی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر قدرت بازار یابی آن ها(شامل حجم فروش شرکت و حجم معاملات سهام) با استفاده از روش معادلات ساختاری، طی سال‌های 1391 -1395 پرداخته‌شده است. در این پژوهش حجم معامله سهام شرکت و رشد فروش شرکت به عنوان معیار قدرت بازاریابی شرکت مورد سنجش قرار گرفته است و نتایج نشان می‌دهد، که کیفیت بالا وب سایت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران باعث افزایش قدرت بازار یابی می شود. به مدیران شـرکت هـا و صـاحبان مشـاغل توصـیه می شود که علاوه بر ایجاد وب        سایت هایی فعال و سایر  ابزارهای تجارت اجتماعی، با ایجاد صفحات شخصی در شبکه های اجتمـاعی، تعامـل و ارتبـاط بـین مشـتری هـای بـالقوه و همچنـین مشتری های گذشته را امکان پذیر کنند.

کلیدواژه‌ها