توسعه مدل ریاضی موازنه زمان-هزینه-کیفیت در شبکه هایCPM با تعیین اقتصادی‌ترین ترکیب کاهش زمان فعالیت ها برای تکمیل پروژه در یک تاریخ مشخص و تحلیل نتایج مدل بر اساس الگوی کسب و کار استروالدر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت صنعتی ، دانشکده مدیریت ، دانشگاه تهران مرکزی ، تهران ، ایران

چکیده

یکی از مهمترین موضوعات پیش­روی پیمانکاران پروژه­ های مختلف، کاهش مدت زمان اجرای فعالیت­ های پروژه در کنار کنترل هزینه ­های آن است. علی­ الخصوص پروژه­ هایی که کارفرما برای اتمام آن یک ضرب الاجل (تاریخ مشخص) تعیین نموده است. گاها این امر موجب می­گردد در صورت عدم تکمیل پروژه در تاریخ معین ، مجریان و پیمانکاران با جریمه ­های سنگین مواجه شوند. می‏دانیم که کاهش مدت زمان اجرای فعالیت ­ها با تخصیص منابع بیشتر به هر فعالیت امکان پذیر است اما این امر نیازمند صرف هزینه­ های بالاتر برای اجرای آن فعالیت­ هاست. از طرف دیگر، تعجیل در انجام فعالیت­ ها می‏تواند منجر به کاهش سطح کیفی آن­ها گردد. بنابراین، می ­بایست در فرآیند فشرده­ سازی زمان فعالیت ­ها در کنار شاخص هزینه، شاخص کیفیت فعالیت­ ها را نیز لحاظ نمود. در این مقاله، یک مدل ریاضی مبتنی بر روش مسیر بحرانی ارائه شده است که هدف اصلی آن حداقل ­سازی مجموع هزینه‏ های پروژه (مدل کلاسیک) و حداکثرسازی کیفیت فعالیت­های پروژه به صورت توامان است به نحوی که الزام تکمیل پروژه در تاریخ معین را نیز برآورده ­سازد.  نتیجه حل مدل ارائه شده موجب کاهش زمان اتمام پروژه با کمترین هزینه و بیشترین کیفیت اجرای فعالیت‏ ها خواهد شد. همچنین، تاثیر پیروی از مدل ریاضی پیشنهادی برای بهینه‏ سازی هزینه و کیفیت پروژه‏ ها بر بهبود بهره ‏وری مدل‏ های کسب و کار در این مقاله ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها