شناسایی پیشران های کلیدی موثر بر آینده نفت خام در افق 1414 با استفاده از روش تحلیل اثرات متقاطع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آینده پژوهی، پژوهشگاه مهندسی بحران های طبیعی، دانشگاه اصفهان، اصفهان،ایران

2 دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

نفت خام و آینده آن همواره چالشی پایان­ناپذیر برای کشور ما بوده است. در سال­های اخیر آشفتگی، تغییرات پرشتاب و ظهور مسائل جدید، بر این چالش افزوده است. آنچه نیاز است تجدیدنظر در رویکردهای کلان مدیریتی و به‌کارگیری ابزارهای جدید در برنامه­ریزی است. آینده­نگاری به عنوان رویکردی نوین، فرآیندی است که منجر به نتیجه پایدار عمل برنامه ریزی میشود.
در این راستا این پژوهش، با رویکرد آینده­نگاری به شناسایی مهمترین پیشران­های کلیدی موثر بر آینده نفت خام در افق 1414 و بررسی میزان و چگونگی تأثیرگذاری این عوامل بر یکدیگر می پردازد .
در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از روش اسنادی ، پویش محیطی و نظرات خبرگان استفاده شده است. جامعه نمونه در این پژوهش شامل 15 نفر ا متخصصین(مدیران و کارشناسان) وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه، مرکز پژوهش ­های مجلس شورای اسلامی، پژوهشی و دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی مرتبط با حوزه نفت ، اقتصاد انرژی وآینده نگاری می باشد.
نتایج این پژوهش حاکی از ناپایداری سیستم می­باشد که بیشتر پیشران ها در اطراف محور قطری صفحه پرا کنده هستند. بنابراین پیشران­ های تأثیرگذار، دووجهی، تنظیمی، تأثیرپذیر و مستقل قابل شناسایی هستند. در نهایت از میان پیشران­های یاد شده پس از بررسی میزان و چگونگی تأثیرگذاری آن­ها بر همدیگر و بر وضعیت آینده نفت خام با روش­های مستقیم و غیرمستقیم، پیشران های کلیدی که بیشترین نقش را در آینده نفت خام (افق 1414) خواهند داشت انتخاب شدند.

کلیدواژه‌ها