بررسی ریسک فرآگیر درماندگی مالی بین شرکت های زنجیره تامین خودرو در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت مالی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

تعدد شرکت­هایی که دچار درماندگی مالی در کشورهای مختلف شده­اند و همچنین سرایت­پذیری آن بر شرکت­های دیگر باعث شده است تحقیقاتی در مورد روش پیش­بینی چنین شرایطی و همچنین تاثیر آن بر سایر شرکت­ها در بازارهای مالی صورت گیرد. در این راستا این مطالعه به بررسی سرایت درماندگی مالی در شرکت های زنجیره تامین خودرو می­پردازد. برای این منظور ابتدا با استفاده از روش KMV سری زمانی احتمال نکول و فاصله تا نکول 4 شرکت زنجیره تامین ایران خودرو و 4 شرکت زنجیره تامین سایپا محاسبه شده سپس با استفاده از مدل گارچ چندمتغیره سرایت پذیری درماندگی مالی در شرکت­های زنجیره تامین این دو خودروساز عمده در مدل­های مجزا مورد آزمون قرار گرفته است.  نتایج برآورد مدل برای شرکت­های زنجیره تامین ایران خودرو نشان داد احتمال نکول باوقفه بر احتمال نکول شرکت­های زنجیره تامین(ختوقا، خفنر و خوساز) در سطح اطمینان 95 درصد منفی و معنادار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Financial Distress Spillover Effect among Automobile Supply Chain Companies Listed in the Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Bita delnavaz 1
  • mirfeiz fallah 2
1 Department of financial Management, , Central Tehran branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of Business Management, Central Tehran branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Multiplicity of the companies experiencing financial distress in different countries and as a consequence, their bankruptcy and the impacts on other companies have necessitated conducting research on methods of prediction of such conditions and also their effects on other companies in the market. In this regard, this research has investigated the financial distress spillover in the automobile supply chain companies. For doing so, the methods of default probability time series KMV and the distance from default of four supply chain companies of Iran Khodro were calculated. Then, the financial distress spillover in these companies was measured, using multivariate GARCH model. The results of the default probability of Iran Khodro companies showed that the default probability with pause of Khodro on the default probability of supply chain companies was significant and negative in 10% level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Distress
  • Spill over effect
  • Supply chain Companies
  • Multivariate GARCH Model