بررسی ارتباط نرخ تورم و شکاف نرخ تسهیلات سپرده در اقتصاد ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت مالی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

نرخ سود بانکی از ابزارهای پولی مهم اقتصاد است مقامـات پولی با تغییر مدیریت شده آن میتوانند بخـش واقعـی اقتـصاد را تحریک کنندایران به دلیل ناکارایی بانکی نرخ سود پرداختی به سپرده‌گذاران پایـین اما بهرۀ دریافتی از تسـهیلات گیـرندگان بالاستدر چنین شرایطی برخـی صاحب‌نظران معتقدند که با کاهش شکاف نرخ سود علی‌الحساب بانکی هزینۀ تمام‌شده کالاها و خدمات کاهش ثانیاً سرمایه‌گذاری در نتیجه تولید افزایش می‌یابد و این هر دو کاهش تورم را به دنبال دارد و زمینۀ اشتغال پایدار را فراهم می‌آورد بجهت دستیابی به این هدف با استفاده از آزمون علیتگرنجر جهت علیت و ارتباط میان شکاف نرخ تسهیلات سپرده و نرخ تورم مشخص و فرم تابعی نحوه ارتباط میان این متغیرها تعیین گردیدبر اساس ادبیات تحقیق متغیرهایی دیگری به عنوان متغیرهای مستقل در الگو لحاظ و فرم تابعی نهایی طراحی شده در چارچوب الگوی خود توضیح برداری با وقفه‌های گسترده (ARDL) برای دوره زمانی 97-1357 برآورد شد آزمون علیتگرنجر نشان داد که رابطه علیت یک‌طرفه از نرخ تورم به شکاف نرخ تسهیلات سپرده وجود دارد نتایج بیانگر است اگر شوکی غیرمنتظره به متغیر شکاف نرخ تسهیلات سپرده وارد شود، زمانی نزدیک به چهار دوره لازم است تا آثار شوک تعدیل و اقتصاد به تعادل اولیه باز گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the Relationship between Inflation Rate and Deposit Facility Rate Gap in the Iranian Economy

نویسندگان [English]

  • sahar setaiesh 1
  • farhad hanifi 2
  • gholam reza zomorodian 3
1 Department of Finance, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of Business Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Department of Business Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Bank interest rates are one of the most important monetary tools in the economy that managed by monetary authorities can stimulate real economic downturn. In countries such as Iran, because of the inefficiency of the banking system, interest rates paid to low-income depositors are high but some interest-holders have high interest rates. By reducing the interest rate gap of bank accounts, the cost of finished goods and services decreases, and secondly, investment and thus production increases, both of which lead to lower inflation and provide stable employment. To this end, the causal relationship was first determined using causality-Granger causality test and the relation between deposit facility rate and inflation rate was determined and the functional form of the relationship between these variables was finally finalized in the self-explanatory model with the intervals. Extended (ARDL) for the period 1977-1977 Estimation of the causality-granger test results showed that there is a one-way causality relationship between inflation rate and deposit facility gap. Results showed inflation rate variables, legal deposit ratio, exchange rate changes and land price index. In the short and long term, the positive effect on the deposit facility gap is positive, and M. They are rich

کلیدواژه‌ها [English]

  • Facility rate gap
  • inflation
  • causality test
  • self-explanatory pattern with widespread delays