ارایه الگوی کسب و کار در بازار کالاهای صنعتی و واسطه ای (قطعات یدکی خودرو) با تاکید بر نقش زنجیره ارزش در حوزه تجارت الکترونیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، واحد دبی، دانشگاه آزاد اسلامی ،دبی، امارات متحده عربی

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

تحقیق موجود به بررسی عوامل موثر با تاکید بر زنجیره ارزش می‎پردازد که کالاهای صنعتی و واسطه‎ای در حوزه تجارت الکترونیک چگونه عرضه می‎شود و مدل ارائه این کالاها (صنعتی و واسطه‎ای) در حوزه کسب و کار B2B چگونه باید باشد.
روش این تحقیق روش آمیخته اکتشافی است که خود به دو بخش کیفی و کمی تقسیم می‎شود. در بخش اول (کیفی - اقتضائی) بر اساس مطالعات کتابخانه‎ای و میدانی و بر حسب قضاوت شهودی و تجربیات محقق و همچنین مصاحبه باز با خبرگان صنعت و دانشگاه ایده ها و پیش فرض هایی در رابطه با الگو شکل گرفت که این مرحله از تحقیق جنبه اقتضایی و کیفی داشت. بر اساس روش کدگذاری انتخابی پس از غربال و پالایش و طبقه بندی عوامل، این پیش فرض‎ها در قالب پرسشنامه و مصاحبه ساختار یافته توسط گروه کانون ( 27نفر خبره صنعت و دانشگاه) مورد بررسی و پرسش قرار گرفت که پیش فرض ها و مولفه ها شده و آنهایی که مشترک بوده اند ادغام و در نهایت مفروضات اولیه استخراج گردید. در بخش دوم (کمی - اعتبارسنجی) مولفه‎های اولیه استخراج شده از مرحله قبل و روابط مولفه‎ها و الگوی تحقیق مورد سنجش و اعتبارسنجی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting an E-Commerce Business Model in the Industrial and Intermediary Products Market ( car spare parts ) with Emphasis on the Role of value Chain

نویسندگان [English]

  • Asgar Babapour 1
  • Hamid Reza Saeednia 2
  • Zahra Alipour darvish 3
1 Department of business management, Dubai Branch, Islamic Azad University Dubai, UAE.
2 Department of business management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Department of business management, North Tehran Branch, Islamic Azad University ,Tehran ,Iran.
چکیده [English]

Existing research examines the factors influencing the value chain in terms of how industrial and intermediary goods are delivered in the field of e-commerce and how the model of delivering these (industrial and intermediary) goods in the B2B business area should be Be it.
The methodology of this research is mixed exploration method which is divided into two parts: qualitative and quantitative. In the first (qualitative-contingent) part, based on library and field studies and intuitive judgment and researcher experiences, as well as open interviews with industry and university experts, ideas and assumptions about the model emerged that were part of this research. It had a qualitative and contingent aspect. Based on the selective coding method after screening and refining and categorizing the factors, these assumptions were examined through a questionnaire and structured interview by the Canon Group (27 industry and university experts) and the assumptions and components were analyzed. And those that were subscribed were merged and eventually the initial assumptions were extracted. In the second part (quantitative - validation) the primary components extracted from the previous stage and the relationships of the components and the research model were evaluated and validated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Model
  • E-Commerce
  • Value Chain
  • Industrial and Intermediate Goods Market