رتبه‌بندی استان‌های کشور بر اساس شاخص‌های فضای کسب‌وکار با تکنیک تاکسونومی عددی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه اقتصاد، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

چکیده

هدف این پژوهش رتبه‌بندی استان‌های کشور بر اساس شاخص‌های فضای کسب‌وکار بر اساس 22 مؤلفه‌ی فضای کسب‌وکار در دوره زمانی 1388-1394 می‌باشد که با استفاده از تکنیک تاکسونومی عددی مورد ارزیابی قرار گرفت. روش پژوهش استفاده شده توصیفی و از نوع پژوهش کاربردی است. در این پژوهش به منظور رتبه‌بندی استان‌های کشور روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه‌ای و بر پایه داده‌های خام ازگروه مطالعات مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی ایران بهره گرفته شده است. بر اساس نتایج بدست آمده از میانگین یک دوره هفت ساله بر اساس 22 شاخص فضای کسب کار استان‌های گیلان، چهارمحال بختیاری، اردبیل و مرکزی به ترتیب رتبه اول تا چهارم را کسب کرده‌اند یعنی بهترین ارزیابی از فضای کسب‌وکار از آن خود کرده‌اند و استان‌های آذربایجان غربی، بوشهر، کهگیلویه و بویر احمد و ایلام به ترتیب رتبه‌های 27 تا 30 ام را به خود اختصاص داده‌اند، که بدترین ارزیابی از فضای کسب‌وکار برای آنها تلقی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ranking of Provinces of the Country Based on Business Space Indicators by Numerical Taxonomy

نویسندگان [English]

  • FAZEL QORBANI
  • Ahmad Sarlak
  • Gholamali Haji
Department of Economics, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study is to rank the provinces of the country based on business space indicators based on 22 components of business space in the period 1394-1384, which was evaluated using numerical taxonomy technique. The research method is descriptive the and is an applied research type. In this research, in order to rank the provinces of the country based on 22 indexes of business space during 1384-1394, usined numerical taxonomic techniques, and the method of collecting library information based on raw data from the research group of the Parliamentary Research Center Islamic Council of Iran has been used. Based on the average results of a seven-year period based on the 22 business environment indicators, the provinces of Guilan, Chaharmahal Bakhtiari, Ardebil and Central have ranked first to fourth, respectively, the best estimate of the business environment. West Azerbaijan, Bushehr, Kohgiluyeh and Boyer Ahmed and Ilam have been ranked 27 to 30, respectively. Named the most disadvantaged provinces in the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business space
  • Ranking
  • Provinces of the country
  • Numerical Taxonomy