تبیین مدل معادلات ساختاری چابکی فرآیند طراحی و توسعه محصول جدید با تمرکز بر طراحی پلت‌فرم خودروی ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاداسلامی،تهران، ایران

3 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران،ایران

4 گروه مدیریت و مهندسی صنایع ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران،ایران

چکیده

هدف تبیین مدل پاردایمی و در ادامه مدل معادلات ساختاری چابکی فرآیند طراحی و توسعه در محصول خودروی جدید ایرانی مبتنی بر نگاه پلت‌فرمی است. رویکرد پژوهش آمیخته بر مبنای نظریه داده بنیاد و روش کمی معادلات ساختاری بوده است. چیستی مساله انحراف از برنامه مصوب 1404 در حوزه تولید, صادرات و روندهای نوین جهانی در حوزه توسعه خودرو در برابر بازار پرعطش خودروی ایرانی است. روش گردآوری داده‌ها مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته و ابزار پرسش‌نامه محقق ساخته بوده است. نتایج حاصله نشان‌دهنده‌ نیاز به حرکت موزون توسعه محصول در بستر اکوسیستم دولتی در سرفصل‌های ساختاری، راهبردی و زیرساختاری با تمرکز بر فاکتورهایی مانند تدوین نقشه راه آینده‌پژوهانه خودروسازی مبتنی بر نسل‌های جدید خودروی جهانی، تدوین برنامه‌های فن‌اوری صنایع پیشین و پسین خودروسازی در سطح ملی، تدوین برنامه‌های تحریم‌ستیزانه، تأسیس رشته سیاست‌گذاری خودرو، همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان، ایجادعلامت تجاری بومی در خودروسازی ایران،. تدوین برنامه هم‌کاری خودروسازان بر روی پلتفرم مشترک،... می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Defining the Structural Equations Model of the Design and Development Process of the New Product with Focus on Design of Iranian Car Platform

نویسندگان [English]

  • mahdieh etehad 1
  • sina nematizade 2
  • AZAM RHIMINIK 3
  • manocher mantghi 4
1 Department of Business Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Business Management, Central Tehran ,Islamic Azad University,Tehran, Iran
3 Department of Business Management, Central Tehran, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Department of Management and Industrial Engineering, Maleke Ashtar University, Teharn, Iran
چکیده [English]

The aim of research is explaining the paradigm model and in the continuation of the structural equations model of the design and development process in the new Iranian vehicle based on platform view. The research approach is grounded theory and a quantitative approach of SEM. The problem is deviation from 1404 plan in the field of car production, exports and new world trends in the field of car development contradiction car market share. Data collection methods have been structured based on semi-structured interviews and questionnaire tools. The result represent the need for the rhythmic motion of product development in the governmental ecosystem based on structural, strategic, and infrastructural topics with the focus of factors similar to car Future Research roadmap based on worldwide car new generation, sanction defense program, national cooperation inter industries model car policy making course creating, Knowledge based organization company cooperation, Iranian car industry domestic patent Creation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • New product development
  • Agility
  • paradigmatic model
  • stage gate