بررسی اثرات هوش هیجانی بر عوامل اجتماعی، روانی و توسعه منابع انسانی (مورد مطالعه: سازمان بیمه تامین اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان ایران

2 گروه مدیریت دولتی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

چکیده

هوش هیجانی به توانایی حفظ انگیزه و مقاومت در برابر ناملایمات، کنترل تکانه‌ها، همدلی با دیگران و امیدوار بودن اطلاق شده، همچنین توسعه منابع انسانی فرایندی است که کارمندان سازمان به روش برنامه‌ریزی شده و به صورت مداوم مورد کمک قرار می‌گیرند که با هدف توانمندسازی کارکنان برای پذیرش تغییر در محیط کسب‌وکار فعلی در جهت توسعه اجتماعی و روانی از عوامل مهم ارتقاء بهره‌وری و تحقق برنامه‌های سازمانی است که اثر آن بر بهبود عملکرد کارکنان و سازمان مشخص می‌شود بر این اساس هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی اثرات هوش هیجانی بر عوامل اجتماعی، روانی و توسعه منابع انسانی است. نوع تحقیق کاربردی و از بعد روش همبستگی ـ پیمایشی می‌باشد، جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان بیمه تأمین اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری بوده، ابزار تحقیق پرسشنامه حجم نمونه 249 نفر می‌باشد اطلاعات جمع‌آوری شده از طریق نرم‌افزار SPSS و Lisrel تجزیه‌وتحلیل شده است و با انتقال ارزشهای سازمانی به زیردستان و پذیرش اهداف سبب ایجاد انگیزش در آن‌ها شوند که با در نظر گرفتن این موضوع، سازمان بیمه تامین اجتماعی که رسالت آن توسعه خدمات بیمه برای تک‌تک افراد جامعه است کارکنانی را برای ارائه خدمات به مشتریان انتخاب کنند دارای هوش هیجانی و ارتباطات اجتماعی بالا باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effects of emotional intelligence on social, psychological and human resource development (Case study: Chaharmahal and Bakhtiari Social Security Insurance Organization)

نویسندگان [English]

  • hosein zamani 1
  • Mansour Rafiei 2
1 Department of Public Administration, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran
2 Department of Public Administration, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran
چکیده [English]

Emotional intelligence refers to the ability to maintain motivation and resistance to anonymity, impulse control, empathy with others, and hopefulness, as well as the development of human resources is a process that employees are continually assisted by in an organized manner. The purpose of this study was to investigate the effects of emotional intelligence on social, psychological factors and human resource development. was applied the correlation-survey method was used. The statistical population consisted of all employees of social security insurance in Chaharmahal va Bakhtiari province. It was returned that the collected data was analyzed by SPSS and Lisrel software. The results show that emotional intelligence has a positive effect on social, psychological and human resources development and it is suggested that managers of organization through effective personal and organizational communication, increase the sense of responsibility in employees and by transferring values. Subordinate organizations and the acceptance of goals motivate them to take into consideration this, the social security organization whose mission is to develop insurance services for every individual in the community, to select employees to provide services to those with emotional intelligence. And high social connectivity, which is the key to this Consideration is merit in the recruitment process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Emotional Intelligence
  • Social Factors
  • Psychological factors
  • Human Resource Development
  • Social Security Insurance