بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در تحولات حکمرانی صالح (با تاکید بر فناوری دولت یازدهم در کسب و کار الکترونیک)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی ، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

چکیده

دولت الکترونیک با استفاده از فناوری اطلاعات در راستای تسهیل و تسریع امور، ارائه بهتر خدمات عمومی،کاهش زمان انتظار و رضایتمندی شهروندان گام موثری برداشته و با بهبود پاسخگویی، شفافیت، اثربخشی و کارایی در ایجاد اعتماد عمومی و ارتقای شاخص های حکمرانی خوب موفق عمل کرده است. کسب و کار الکترونیک به عنوان یکی از توانمندسازها در اقتصاد کشور و زیر مجموعه فناوری‌های اطلاعات در دهه گذشته رشد چشمگیری داشته است. بازارهای امروزی، جهانی است و همواره در حال تغییر و گذار از صنعت به دانش و فناوری است. فضای امروز کسب و کار از حالت فیزیکی به حالت الکترونیکی تغییر شکل یافته و بازارهای سنتی و آفلاین را دگرگون ساخته اند. سرمایه گذاران موفق تغییرات روش های کسب و کار سنتی به کسب و کار الکترونیکی را پذیرفته اند به طوری که سیاست بیشتر موسسات تجاری در پذیرش و به کار گیری کسب و کار الکترونیک جهت ورود به بازارهای جهانی و جذب مشتریان جدید، موثر و کارا است. اهمیت فضای کسب و کار الکترونیکی و پذیرش بالای مردم در سال های گذشته و ورود کسب و کارها به این فضا لزوم برنامه ریزی و توسعه این فضا را بیش از پیش آشکار می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the role of information and communication technology in the developments of good governance (Emphasis on the technology of the 11th government in e-business)

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Ghiasi 1
  • hojjatollah darvishpour 2
  • mohammad tohidfam 2
  • aliakbar amini 2
1 Department of Political Science , Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Political Science , Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

E-government has taken effective steps by using information technology to facilitate and expedite matters, provide better public services, reduce waiting time and citizen satisfaction, and improve accountability, transparency, effectiveness and efficiency in building public trust and promoting good governance indicators. has done. E-business as one of the enablers in the country's economy and a subset of information technologies has grown significantly in the last decade. Today's markets are global and are constantly evolving from industry to knowledge and technology. Today's business environment has changed from physical to electronic, transforming traditional and offline markets. Successful investors have embraced the transition from traditional business methods to e-business, so that the policy of most businesses in accepting and using e-business to enter global markets and attract new customers is effective and efficient. The importance of e-business environment and the high acceptance of people in recent years and the entry of businesses into this space makes the need for planning and development of this space more and more obvious

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Technology
  • Good governance
  • E-government
  • Transparency
  • E-business