طراحی الگوی بازاریابی رسانه اجتماعی فروشگاههای زنجیره ای با تکیه بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کننده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران،

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد بین‌المللی خرمشهر - خلیج فارس، دانشگاه آزاد اسلامی، خرمشهر، ایران

3 گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی خرمشهر- خلیج فارس، خرمشهر، ایران

چکیده

رسانه‌های اجتماعی باهدف تسهیل ارتباط میان افراد و اشتراک‌گذاری مطالب به دنیای مجازی معرفی شدند. با پیشرفت فناوری ، توجه مدیران بازاریابی خرده فروشی ها جهت رشد و بهبود تجارت اجتماعی به آنها جلب شد .پژوهش کیفی حاضر با هدف طراحی الگوی ارزش ویژه برند با تکیه بر بازاریابی رسانه اجتماعی و بهره گیری ازنظریه داده بنیاد با ابزار مصاحبه از ۲۳ نفر از خبرگان دانشگاهی ومدیران وکارشناسان صاحبنظر در حیطه بازاریابی و رسانه‌های‌اجتماعی با نمونه گیری هدفمند انجام شده است .تجزیه وتحلیل داده ها با نرم‌افزار MaxQDA در سه مرحله باز،محوری و انتخابی انجام شد. بر اساس نتایج ، مدل شامل عوامل تأثیرگذار ( ساختاری، مدیریتی، مربوط به فروشگاه و مربوط به رسانه‌اجتماعی ) است. بازاریابی‌رسانه‌اجتماعی شامل( تبلیغات، ارتباطات و تبلیغ دهان‌به‌دهان الکترونیکی ) میباشد . بستر حاکم ( فضای تعاملی، رقابتی و جهانی‌شدن) را در بر می‌گیرد، عوامل مداخله‌گر شامل( عوامل مذهبی، تکنولوژی و اقتصادی) است، که بر راهبردهای بازاریابی‌رسانه‌اجتماعی تأثیر می‌گذارند. اقدامات بازاریابی ، اقتصادی و نیروی انسانی در قالب راهبردها موجب شکل‌گیری پیامدهای بازاریابی مرتبط با ارزش ویژه برند میشوند. مدیران بازاریابی با در نظر گرفتن مدل پیشنهادی تحقیق می توانند در جهت ارتقا ارزش ویژه برند گام بردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a social media marketing model for chain stores based on brand equity from a consumer perspective

نویسندگان [English]

  • soniya behzadinasab 1
  • Leila Andervazh 2
  • Ebrahim albonaiemi 3
1 Departmant of Business Management, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran
2 Department of Business Management, Khorramshahr – Persian Gulf International Branch, Islamic Azad University, Khorramshahr, Iran(Corresponding Author)
3 Department of Business Management, Khorramshahr – Persian Gulf International Branch, Islamic Azad University, Khorramshahr, Iran
چکیده [English]

Social media was introduced to the virtual world to facilitate communication between people and share conten. With the advancement of technology, the attention of retail marketing managers was drawn to them in order to grow and improve social business. The present qualitative research has been conducted with the aim of designing a brand equity model based on social media marketing and using the grounded theory with interview tools from 23 academic experts, managers and experts in the field of marketing and social media with purposeful sampling. Data analysis was performed with MaxQDA software in three stages: open, axial and selective. Based on the results, the model includes influential factors (structural, managerial, store-related and social media-related). Social media marketing includes (advertising, communication and electronic word of mouth ). It encompasses the prevailing context (interactive, competitive and globalizing space). Stakeholders include (religious, technological, and economic factors) that influence social media marketing strategies. Marketing, economic, and human resources actions in the form of strategies shape the marketing implications of brand equity.Marketing managers can take steps to promote brand equity by considering the proposed research model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • brand equity
  • Social media marketing
  • Chain Stores
  • Grounded Theory