شناسایی عوامل موثر برسرمایه گذاری طرح های فناورانه مرحله رشد شرکت‌های دانش بنیان در نظام بانکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مالی و بانکداری ،دانشکده مدیریت وحسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی،تهران،ایران

2 گروه مالی و بانکداری ،دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 گروه اقتصاد انرژی، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران

4 گروه مالی و بانکداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

سرمایه‌گذاری در ‌‌‌‌‌طرح‌های‌فناورانه مرحله رشد نقش کلیدی در تسریع رشد، جذب سرمایه‌‌‌‌‌یا عرضه نقدینگی ‌‌‌‌‌شرکت‌های ‌‌‌‌دانش‌بنیان ایفا می‌کند. این پژوهش با هدف شناسایی عوامل سرمایه‌گذاری در‌‌‌‌‌طرح‌های‌فناورانه مرحله رشد در ‌‌نظام ‌بانکی در راستای ایجاد سازوکار توزیع ریسک، جذب مشارکت مردمی، حمایت از اقتصاد ‌‌‌‌دانش‌بنیان انجام شده است. روش تحقیق از نوع کابردی و نحوه گردآوری داده‌ها از نوع پیمایشی است که برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش نامه محقق‌ساخته در میان خبرگان نظام سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر و مدیران ‌‌نظام ‌بانکی استفاده گردید.
عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری در دو بخش درون‌سازمانی شامل تیم کارآفرین، ویژگی محصول و شرکت فناورانه و برون‌سازمانی شامل زیست‌بوم کسب و کار فناورانه و و عوامل کلان اقتصادی شناسایی گردید و روش حداقل مربعات جزئی به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس نشان داد که عوامل چهار مرحله سرمایه‌گذاری ‌‌‌‌‌طرح‌های‌فناورانه بر سرمایه‌گذاری تاثیر متوسط و رو به بالایی دارند و ویژگی شرکت فناورانه بیشترین تاثیرگذاری را در سرمایه‌گذاری دارد. سپس الگوی تامین‌مالی پیشنهادی براساس عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری در سیستم بانکی ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the effective factors on the investment in the growth Stage of knowledge-based companies' technological projects in banking system

نویسندگان [English]

  • mahmoud khatib 1
  • mohammad javad mohaghegh nia 2
  • mahdi sadeghi shahdani 3
  • mustafa sargolzaei 4
1 Department of Finance and Banking, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
2 Department of Finance and Banking, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University,Tehran, Iran
3 Department of Energy Economics, Faculty of Islamic Studies and Economics, Imam Sadegh University,Tehran, Iran
4 Department of Finance and Banking, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Investment of technological projects in the growth stage plays a key role in accelerating the growth, capital attraction or liquidity supply of knowledge-based companies. This study aims to identify the investment factors in technological projects of the growth stage in the banking system to create a mechanism for risk distribution, attract public participation, and support the knowledge-based economy. This research is of development-application type and the method of data collection is survey type. The data are collected through survey using questionnaires filled by venture capital experts and bank system managers.
Factors influencing investment in two parts of the organization including the entrepreneurial team, product characteristics and Technology Company and external company including technological business ecosystem and Macroeconomic factors were identified. The partial least squares method with the help of Smart PLS software showed that the investment stages of technological projects Investments have a medium to high impact and the characteristics of the technology company have the greatest impact on the investment of technological projects and the characteristics of the technology company have the greatest impact on the investment of technological projects in the banking system. The proposed financing model based on the factors affecting investment in the banking system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “venture capital”
  • “technological projects”
  • ” the banking system”
  • ” the partial least squares method”