بررسی الگو‌های مرز کارآیی میانگین- واریانس پرتفوی تحت تئوری امکان پذیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت مالی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

از جمله مهم‎ترین مشکلات روش‌های ارائه شده در اندازه‌گیری الگوهای مرز کارآیی پرتفوی، در نظر نگرفتن عدم قطعیت موجود در متغیرهای مالی از جمله ریسک و بازده است. در همین راستا، توسعه نظریه های بهینه سازی مختلف و استخراج مرز کارآیی بهینه یک پرتفوی در علوم مالی برای درک و شناسایی وجوه عدم اطمینان در محیط تصمیم و پیشامدهای امکان‌پذیر در فضای عدم قطعیت و مبهم بازارهای سرمایه ابداع و توسعه یافته است. از بین نظریه های مطروحه در شرایط عدم قطعیت‌ها، ‌می‌توان نظریه امکان را مناسب ترین و دقیق‌ترین نظریه در تفسیر و اثبات عدم قطعیت‌ها در بهینه سازی سبد سهام به حساب آورد. بنابر همین دلیل در پژوهش پیش رو برای تطابق بیشتر مدل های بهینه سازی پورتفولیو و شناخت فضای کارآی منطبق با واقعیت، به استخراج بازده و ریسک پرتفوی با استنتاج ریاضی در فضای عدم ‌قطعیت با تأکید تئوری امکان پذیر، پرداخته می‌شود. در این پژوهش از مفهوم متغیر تصادفی فازی و نظریۀ امکان و الزام فازی، به ‎منظور پوشش عدم ‌قطعیت موجود در شناخت و تعیین مرز کارآیی میانگین- واریانس پرتفوی تحت تئوری امکان پذیر، استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Mean-variance efficiency frontier patterns of portfolios under possible theory

نویسندگان [English]

  • Behnaz Ghadimi 1
  • Mehrzad Minouei 2
  • Gholamreza Zomorodian 3
  • Mirfeiz Fallah Shams 3
1 Department of Financial Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Industrial Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran,Iran
3 Department of Business Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

One of the most important problems of the proposed methods in measuring the portfolio Efficiency frontier patterns is not considering the uncertainty in financial variables such as risk and return. In this regard, the development of various optimization theories and Extract optimal efficiency frontier of a portfolio in financial sciences to understand and identify aspects of uncertainty in the decision environment and possible events in space of uncertainty and ambiguity of capital markets have been invented and developed. Among the theories proposed in terms of uncertainties, the theory of possibility can be considered the most appropriate and accurate theory in interpreting and proving uncertainties in stock portfolio optimization. For this reason in the forthcoming research to further adapt portfolio optimization models And recognizing the efficient space congruous to reality to extract returns and portfolio risk by mathematical inference in an uncertainty space with emphasis on possible theory. In this study of the concept of fuzzy random variable and fuzzy theory and Fuzzy obligation, In order to cover the uncertainty existing in Cognition and determine the efficiency frontier Mean - portfolio variance Used under the theory of possibility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Possibility theory
  • Possibility mean
  • Possibility variance
  • Portfolio selection. Optimization