شناسایی عوامل تاثیرگذار بر چابکی فرایند طراحی و توسعه محصول جدید در طراحی پلت‌فرم خودرو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

2 گروه مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل تاثیرگذار بر چابکی فرایند طراحی و توسعه محصول جدید در طراحی پلت‌فرم خودرو با روش پیمایشی و ابزار پرسش‌نامه حاصل از مبانی نظری و پیشینه تحقیق و در نهایت شناسایی عوامل 20 گانه تاثیرگذار می‌‌باشد. جامعه آماری پژوهش، خبرگان بخش زنجیره فازهای توسعه محصول شرکت سایپا در جامعه 178 نفری منتخب این فازها بوده‌است. مبتنی بر روش تجزیه و تحلیل داده‌هاباآزمون تی تک‌نمونه‌ای، نتایج تحقیق بیشترین میانگین رادر عوامل ایده‌های خلاق، هم‌کاری تحقیق و توسعه-بازاریابی، تغییرات فن‌آوری ، به‌روزرسانی اطلاعات، پاسخ‌گوئی سریع، تیم‌های طراحی، شبکه‌های نوآوری و... نشان می‌دهد. نتایج پژوهش حصول راهنمای راهبردهای چابکی حوزه توسعه محصول خودروسازان در راستای جبران انحراف برنامه 1404و تطابق با روندهای جهانی خودرو می‌باشد.پیشنهادهای پژوهش درحوزه‌های زیرساختی، ساختاری و راهبردی مانند ایجاد رشته سیاست‌گذاری خودرو، شناسایی و بومی‌سازی فن‌آوری پیشرفته خودرو در راستای تحریم ستیزی، ایجاد مراکز دانش‌بنیان در خودروسازی ومهندسی هم‌زمان درراستای تمرکز فرآیندی ... سازماندهی شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Factors Affecting the Agility of the Design and Development of the New Product in the Design of the Car Platform

نویسندگان [English]

  • hosein safi 1
  • AZAM RHIMINIK 1
  • SINA nematizade 1
  • manocher mantghi 2
1 Department of Business Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of Industrial Management and Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study is to identify the factors affecting the agility of the design and development of new product in vehicle platform field based on the survey method derived from the theoretical foundations and background of the research and finally identification of the twentieth affecting factors. The statistical population of the research consists of the 178 experts of the product development chain of the development phases in SAIPA corp. Based on the t one-sample test, the results of the research show the maximum average in the factors of creative ideas , research and development – marketing cooperation , technological change, information updates ,agile response, design teams , innovation networks and … Suggestion has been classified in infrastructure, structural and strategies category similar to، car policy making course creating,identify and localize advanced technologies for sanction defense, knowledge based organization creating in car industry field for compensation deviation form 1404 Plan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Product
  • New product development
  • Design Agility
  • Flexiblity
  • Saipa