اثرات آزادسازی تعرفه برق بر رشد اقتصادی در قالب مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی( واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی)، تهران، ایران

چکیده

هدف مطالعه حاضر بررسی آثار آزادسازی تعرفه برق بر ارزش افزوده و رشد بخش‌های مختلف اقتصادی کشور بر اساس طراحی یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه برای ایران و بکارگیری ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 بود. لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها به‌عنوان یکی از مهمترین محورهای طرح تحول اقتصادی از سوی دولت نهم مطرح و قانون آن در سال 1388 ازسوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. در این مطالعه سیاست اصلاح یارانه و آزادسازی تعرفه برق در قالب دو سناریو مورد بررسی قرار گرفته است. سناریو اول کاهش 50 درصدی یارانه پرداختی در بخش برق و سناریو دوم حذف کامل یارانه بخش برق بوده است. نتایج بدست آمده از این مطالعه بیانگر این بود که تغییر در تعرفه برق منجر به افزایش رشد ارزش افزودهدر خش های مختلف اقتصادی در هر دو سناریو شده است. در این بین بخش‌های نفت و گاز طبیعی، غذایی و تامین برق، آب و گاز بیشترین رشد را در سناریو دوم نسبت به سناریو اول از خود نشان داده‌اند و بخش‌های ساختمان، چوب و کاغذ، کانی غیرفلزی و سایر صنایع کمترین واکنش را به این آزادسازی تعرفه برق از خود نشان داده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of electricity tariff liberalization on economic growth in the form of calculable general equilibrium model (CGE)

نویسندگان [English]

  • Aliakbar Mehrabian 1
  • Abbas Memarnezhad 1
  • Seyedshamsoldin Hosseini 2
  • Farhad Ghafari 1
1 Department of Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of Economics, Allameh Tabataba'i University(Science and Research Branch, Islamic Azad University), Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effects of electricity tariff liberalization on value added and growth of different economic sectors based on designing a general equilibrium model that can be calculated for Iran and using the social accounting matrix in 2011. The government intended to organize the use of energy subsidies in addition to establishing justice in society by implementing the law on targeted subsidies. In this study, the policy of subsidy reform and electricity tariff liberalization has been studied in the form of two scenarios. The first scenario was a 50% reduction in subsidies paid in the electricity sector and the second scenario was the complete elimination of subsidies in the electricity sector. The results of this study showed that the change in electricity tariffs has led to an increase in value added growth in various economic sectors in both scenarios. Meanwhile, the sectors of oil and natural gas, food and electricity supply, water and gas have shown the highest growth in the second scenario compared to the first scenario, and the sectors of construction, wood and paper, non-metallic minerals and other industries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Subsidy Targeting
  • Liberalization
  • Electricity industry
  • Economic Growth
  • Computable General Equilibrium Models (CGE)