شناسایی عوامل تاثیر گذار بر مدل بلوغ فناوری زنجیره بلوکی با تاکید بر اکو سیستم زنجیره بلوکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت فناوری اطلاعات، واحدتهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش، به منظور ارائه مدلی مفهومی با رویکرد کیفی و با تاکید بر اکوسیستم زنجیره بلوکی، به شناسایی عوامل تاثیرگذار بر مدل بلوغ زنجیره بلوکی در چارچوب گراندد تئوری می پردازد. عوامل اولیه با مرور پیشینه پژوهش استخراج گردیده، درادامه، مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته با 12 نفر از خبرگان فناوری زنجیره بلوکی داده‌ها گردآوری شده‌اند. پایایی و قابلیت اعتماد مصاحبه‌ها از روش‌های پایایی بازآزمایی و توافق درون موضوعی تایید شده است. دستاورد تحلیل داده های حاصل از مصاحبه با خبرگان، نشان می دهد که عوامل تاثیر گذار بر مدل بلوغ زنجیره بلوکی در گروه ذی اثران سازمانی، عواملی از جمله حمایت مدیران، فرهنگ سازمانی، آموزش و وجود نیروی ماهر در سازمان، نسبت به عوامل دیگر از اولویت بالاتری برخوردار بوده و در گروه ذی اثران غیر سازمانی، تاثیر ذی نفعان، نقش دولت، حاکمیت و دستگاه های بالادستی در ایجاد رگولاتوری و قوانین و مقررات، تشکیل کنسرسیوم و نیز وجود استارت آپ های تخصصی، نقش رسانه ها به منظور تبلیغ دستاوردهای سازمان های بالغ و همچنین استفاده از تجربیات سازمان های پیشرو از جمله عوامل حائز اهمیت مطرح شده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify the impact on the maturity model of blockchain technology with emphasis on blockchain ecosystem

نویسندگان [English]

  • Mohammadali Hassani 1
  • ghasemali Bazaee 2
  • ashraf shahmansouri 3
1 Department of Information Technology Management, Tehran South branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Business Management, Central Tehran branch, Islamic Azad University,Tehran, Iran
3 Department of Administrative Sciences and Management, South Tehran branch, Islamic Azad University, tehran, Iran
چکیده [English]

This study identifies the factors affecting the blockchain maturity model in the framework of grounded theory to present a conceptual model with a qualitative approach and emphasize the blockchain ecosystem. For this purpose, First, the initial factors extracted through reviewing the research background; then, by conducting semi-structured interviews with 12 blockchain technology experts, the data were collected. The meanings and characteristics challenges of the blockchain maturity model presented in three stages of coding: identification, classification, and finally, were given the research model. The reliability of the interviews has confirmed by the reliability methods of Test-Retest and intra-subject agreement.
The results of data analysis from interviews with experts show that the factors affecting the blockchain maturity model in the group of organizational stakeholders, factors such as managerial support, Organizational culture, education, and skilled Workforce in the organization comparing other factors have a higher priority.
Moreover, in the group of non-organizational stakeholders, the stakeholder's impact, government role to creating legislation and liability, forming a consortium and the existence of specialized startups, the role of media to promote the achievements of mature organizations and usage of experiences of leading organizations is one of the essential factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecosystem
  • effective factors
  • organizational stakeholders
  • non-organizational stakeholders