رتبه‌بندی عوامل شخصی مؤثر بر تعویق خرید بیمه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد بین‌المللی خرمشهر-خلیج فارس، دانشگاه آزاد اسلامی، خرمشهر، ایران.

چکیده

هدف این تحقیق رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر تعویق خرید بیمه که تاکنون در ادبیات اهمال‌کاری پیشنهادشده‌اند، است. برای این منظور عوامل معرفی‌شده در پیشینه توسط خبرگان صنعت بیمه بازنگری و بیست مورد از آن‌ها در چهار گروه شامل عوامل جمعیت شناختی، روان‌شناختی، مهارتی و نگرشی دسته‌بندی شد. در ادامه پرسشنامه مقایسات زوجی تهیه و در میان 46 نفر از مدیران و کارشناسان صنعت بیمه، و اساتید دانشگاه توزیع شد. داده‌های گردآوری‌شده به روش فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی گروهی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. یافته‌ها نشان می‌دهند که عوامل روان‌شناختی، نگرشی، مهارتی و جمعیت شناختی به ترتیب بیشترین تأثیر را بر رفتار تعویق خرید انواع بیمه داشته‌اند. پس از اندازه‌گیری وزن نهایی عوامل مشاهده شد که تنبلی، ضعف دانش بیمه، تجربه منفی در خرید بیمه، بی‌اعتمادی به شرکت‌های بیمه، افسردگی، ضعف مسئولیت‌پذیری، رفتارهای خودشکن، سطح رفاه، سن و جایگاه اجتماعی به ترتیب بیشترین توضیح دهندگی را در رفتار تعویق و اهمال‌کاری خرید بیمه دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ranking of personal factors affecting insurance purchase Postponement

نویسندگان [English]

  • EHSAN MOHSENZADEHSHARIFI 1
  • Leila Andervazh 2
  • Ebrahim albonaiemi 2
1 Department of Business Management, Roodehen Branch, Islamic Azad University, Roodehen, Iran.
2 Department of Business Management, Khorramshahr-Persian Gulf International Branch, Islamic Azad University, Khorramshahr, Iran.
چکیده [English]

The main purpose of this study was to identify and rank factors affecting insurance purchase postponement that have been proposed in the theoretical literature of procrastination. To this end, the factors identified in the background were reviewed by insurance industry experts, and 20 of those factors were categorized into four groups. they include demographic, psychological, skill, and attitude factors. Afterward, a researcher-made questionnaire was distributed among 46 insurance industry executives, experts, and university professors. The data was analyzed using the group analytic hierarchy process (GAHP). Findings show that psychological, attitude, skill, and demographic factors had the most influence on the procrastination behavior of insurance customers. After measuring the final weight of factors, it was observed that laziness, weakness of insurance knowledge, negative experience in insurance purchase, distrust of insurance companies, depression, low responsibility, suicidal behaviors, well-being, age, and social status had the most important roles in the insurance purchase procrastination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • procrastination
  • Purchase Postponement
  • Consumer behavior
  • Insurance Purchase Behavior