شناسایی عوامل موثر قابلیت‌های فناوری بر افزایش ظرفیت‌های نوآوری در توسعه کسب و کارهای خانگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه کارآفرینی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی ، قزوین، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحدعلوم وتحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه مدیریت صنعتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

هدف پژوهش شناسایی عوامل موثر قابلیت‌های فناوری بر افزایش ظرفیت‌های نوآوری جهت توسعه کسب و کارهای خانگی می‌باشد. پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی، با رویکرد کیفی انجام گردید. تکنیک مورد استفاده برای گردآوری اطلاعات، تجزیه ‌و‌‌ تحلیل داده‌ها از روش تحلیل محتوایی استفاده شد. جامعه آماری، صنایع دستی ( سفال، سرامیک و فرش دست‌بافت) در سال 99 می‌باشد. پس از بررسی ادبیات موضوع، با تدوین پرسش‌های راهنمای مصاحبه‌، از تکنیک‌ مصاحبه عمیق با نمونه‌گیری هدفمند از مطلعان کلیدی با روش گلوله‌برفی هفده مصاحبه انجام شد. از طریق برقراری ارتباط بین مقولات، داده‌های تحقیق، طبقه‌بندی و پالایش گردید. در نتیجه 34 مفهوم موانع و 17 مفهوم محرک های نوآوری، افزایش ظرفیت به ترتیب اهمیت مولفه‌های تحقیق و توسعه، ظرفیت کسب دانش و افزایش مهارت‌های تجربی به عنوان مهترین قابلیت‌ها با 14 مولفه فرعی، در ابعاد نوآوری با اولویت-های: پالایش مواد اولیه، طراحی خلاقانه، اصلاح عملیات تولید و شناحت بازار شناسایی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the effective factors of technology capabilities on increasing innovation capacities in the development of home-based businesses

نویسندگان [English]

  • mohammad azim fattahi 1
  • kambiz heidarzadeh 2
  • ali abadizadeh 3
1 Department of Entrepreneurship, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
2 Business Management Department, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Department of Industrial Management, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to identify the effective factors of technology capabilities on increasing innovation capacity for the development of home businesses. The research was applied research with a qualitative approach. The technique used for data collection, analysis and data analysis was content analysis. The statistical population is handicrafts (pottery, ceramics and hand-woven carpets) in the year 2019. After reviewing the literature of the subject, by compiling the interview guide questions, seventeen interviews were conducted using the in-depth interview technique with purposeful sampling of key informants using the snowball method. Research data was categorized and refined by linking between categories. As a result of 34 concepts of barriers and 17 concepts of drivers of innovation, increasing capacity respectively the importance of research and development components, knowledge acquisition capacity and increasing experimental skills as the most important capabilities with 14 sub-components, in the dimensions of innovation with priority- : Refining of raw materials, creative design, modification of production operations and market knowledge were identified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Innovation"."technology capacities"
  • "handicrafts"
  • " quality research"
  • " home business development"