طراحی و تدوین مدلی برای مدیریت بهینه ریسک اعتباری در شبکه شرکت‌های خدمات پس از فروش خودروسازان با استفاده از مولفه های موثر مالی و غیر مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

خدمات پس از فروش می‌تواند نقش مهمی در رضایت مشتری و حفظ آن داشته باشد. مشتریان با کمک خدمات پس از فروش به یک برند وفادار شده و ارزش برند را در نزد خود افزایش داده و ارتباط سازنده ای با آن برقرار می‌کنند که نتیجه آن بهبود کیفیت و ارتقاء عملکرد یک کسب و کار است سازمان هایی موفق هستند که توانایی استفاده آگاهانه از اطلاعات مشتریان را داشته و بتوانند خدمات پس از فروش بهتری را به آنها عرضه کنند. بنابراین در این تحقیق به طراحی الگوی مدیریت ریسک اعتباری در کسب و کار شبکه نمایندگی های سایپا یدک با استفاده از مولفه های موثر مالی و غیر مالی پرداخته شده است. نمونه مورد بررسی در این تحقیق نمایندگی های شرکت سایپا می باشند.
نتایج تحقیق نشان داد مولفه های مالی و غیر مالی شامل، هزینه خدمات، عملکرد نمایندگی های ارائه دهنده خدمات پس از فروش، خوش حسابی نمایندگان، میزان وثیقه نمایندگان ، کیفیت خدمات شبکه نمایندگی ها ، سرعت خدمات شبکه نمایندگی ها میزان خرید نمایندگی ها، قدمت (و یا سن ) شبکه نمایندگی ها و موقعیت منطقه ای شبکه نمایندگی های ارائه دهنده خدمات پس از فروش بر مدیریت بهینه ریسک اعتباری تاثیر دارند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and developing a model for optimal credit risk management in the network of after-sales service companies of automakers

نویسندگان [English]

  • Hamid reza Radmannejad
  • Mohammad Ebrahim Mohammadpoor Zarandi
  • Mehrzad minouei
Department of Industrial Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

After-sales service can play an important role in customer satisfaction and maintaining it customers are loyal to a brand after sell to a brand make a constructive connection to it.Thus improving the quality and enhancing the performance of a business. Successful organizations are those that have the ability to consciously use customer information and provide better after-sales service. Therefore, in this research, the credit risk management model in Saipa Yadak dealer network has been designed using financial and non-financial components of after-sales service
The results showed that using financial and non-financial components including, service cost, performance of after-sales service agencies, good accounting of agents, the amount of collateral of agents, the quality of services of the network of agencies, the speed of services of the network of agencies Agencies, network age (or age) of agencies, and regional location of the network of after-sales service providers affect optimal credit risk management. Also, firefly algorithm and bee colony algorithm have the ability to predict the optimal management of credit risk using financial components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Optimal Credit Risk Management
  • After-sales service of automakers
  • Business
  • financial and non-financial elements