بررسی تأثیر عوامل عاطفی بر واکنش مصرف‌کننده نسبت به خرید آنلاین با نقش میانجی نظریه انتخاب منطقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت بازرگانی، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، ایران

چکیده

افزایش چشمگیر اینترنت برای خرید و سفارش کالاها یا خدمات در ایران، محققان و مدیران را با چالش‌های جدیدی برای درک رفتار مصرف‌کننده مواجه ساخته است. هدف اصلی ما از انجام این تحقیق بررسی تأثیر عوامل عاطفی بر واکنش مصرف‌کننده نسبت به خرید آنلاین با نقش میانجی نظریة انتخاب منطقی است. برای جمع‌آوری داده‌ها از توزیع پرسشنامه آنلاین بین 384 نفر از مصرف-کنندگان آنلاین دیجی‌کالا با ضریب‌ اعتبار و پایایی 0/875 استفاده شده‌است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش و آزمون فرضیات از روش‌های آمارتوصیفی، استنباطی و معادلات ساختاری استفاده شده‌است. نتایج نشان داد که عوامل عاطفی می‌تواند بطور مستقیم و غیرمستقیم با نقش میانجی عوامل منطقی بر واکنش مصرف‌کننده تأثیر گذارد. تبلیغات شخصی‌سازی شده متناسب با ترجیحات مشتری نقش مهمی در قصد خرید وی ایفا می‌کند و اگر کاربران نسبت به ارائه اطلاعات خود به فروشگاه احساس امنیت داشته باشند می‌توان میزان آسیب‌ پذیری عاطفی آنان را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of emotional factors on consumer reaction to online shopping with the mediating role of Rational choice theory

نویسندگان [English]

  • Donya Bavi
  • soheila zarin jouy alvar
  • Shahin راز
Department of Business Management, Abadan Branch, Islamic Azad University, Abadan, Iran
چکیده [English]

The dramatic increase in the Internet for buying and ordering goods or services in Iran has faced researchers and managers with new challenges in understanding consumer behavior. The main purpose of this study was to investigate the effect of emotional factors on consumer response to online shopping with the mediating role of rational choice theory. To collect the data, an online questionnaire was distributed among 384 online users of Digikala with a validity and reliability coefficient of 0.875 Descriptive statistics, inferential statistics and structural equations have been used to analyze research data and test hypotheses. The results showed that emotional factors can directly and indirectly affect the consumer reaction with the mediating role of logical factors. Personalized ads tailored to the customer's preferences play an important role in their intent to buy, and if users feel secure about providing their information to the store, their emotional vulnerability can be reduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional factors
  • reaction
  • Rational Choice Theory