نمایه نویسندگان

آ

 • آزاد، ناصر تاثیر بازاریابی بین المللی بر بهبود عملکرد صادراتی شرکتهای صادر کننده ( مطالعه موردی: شرکت‌های صادرکننده قطعات خودرو) [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 127-146]
 • آسایش، فرزاد تاثیر "مدیریت منابع انسانی سبز" بر "مدیریت زنجیره تامین سبز" با نقش تعدیلگر تعهد مدیران ارشد [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 167-189]
 • آغاز، عسل تاثیرات نوع تیپ شخصیتی مصرف کنندگان دهکهای درآمدی با توجه به شرایط تورمی جامعه ، بر میزان قدرت خرید آنها در صنعت لوازم بهداشتی و آرایشی ) مطالعه موردی شرکت پاکشو از گروه صنعتی گلرنگ( [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 43-64]
 • آلبونعیمی، ابراهیم طراحی الگوی بازاریابی رسانه اجتماعی فروشگاههای زنجیره ای با تکیه بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کننده [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 112-129]
 • آلبونعیمی، ابراهیم رتبه‌بندی عوامل شخصی مؤثر بر تعویق خرید بیمه [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 408-425]
 • آندرواژ، لیلا رتبه‌بندی عوامل شخصی مؤثر بر تعویق خرید بیمه [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 408-425]

ا

 • اتحاد، مهدیه تبیین مدل معادلات ساختاری چابکی فرآیند طراحی و توسعه محصول جدید با تمرکز بر طراحی پلت‌فرم خودروی ایرانی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 1-23]
 • احمدی، علی ارائه مدلی به منظور ارتقاء اعتماد عمومی در نظام بانکی ایران (مورد مطالعه: بانک صادرات ایران) [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 1-21]
 • احمدی افشار، سید مهدی شناسایی گلوگاه ها و شاخص های مؤثر جهت وصول مطالبات معوق بانک با استفاده از روش دیمتل فازی(Fuzzy DEMATEL) (مورد مطالعه: یکی از بانک های بزرگ تجاری) [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 261-282]
 • احمدیان، سعید تدوین مدلی برای شناسایی عوامل موثر بر ادراک مصرف کنندگان از ایمنی محصول (مطالعه موردی مصرف کنندگان لوازم خانگی در مشهد) [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 530-548]
 • اخباری، مهدیه ارزیابی کارآیی شعب بانک با استفاده از ترکیب تحلیل پوششی داده ها و نظریه بازی همکارانه [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 23-44]
 • اسکندرپور، بهروز بررسی تاثیر بازاریابی اخلاقی بر اعتبار برند با نقش میانجی گری استراتژی احیای خدمات [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 22-42]
 • اسلامی، شیوا تاثیرات نوع تیپ شخصیتی مصرف کنندگان دهکهای درآمدی با توجه به شرایط تورمی جامعه ، بر میزان قدرت خرید آنها در صنعت لوازم بهداشتی و آرایشی ) مطالعه موردی شرکت پاکشو از گروه صنعتی گلرنگ( [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 43-64]
 • اسلامبولچی، علیرضا ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش با استفاده از مدل بلوغ سازمان بهره وری آسیایی (APO) : مطالعه موردی: شرکت انتقال گاز ایران [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 130-149]
 • اسماعیل زاده مقری، علی انتخاب بهینه سبد سهام با استفاده از الگوریتم ترکیبی هوش جمعی سالپ و سینوس کسینوس و شبکه‌های عصبی روبه جلو [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 24-52]
 • اسمعیلی، محمدرضا طراحی مدل تعالی سازمانی (EFQM)در ورزش ایران (مطالعه موردی فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران) [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 147-174]
 • اسودی، غزاله بررسی نقش عوامل موثر تبلیغات شفاهی بر قصد خرید مجدد درصندوق های سرمایه گذاری بانک ملت [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 316-338]
 • اشرفی، مجید ارائه مدل معادلات ساختاری توسعه کارآفرینی بین‌المللی در کسب و کارهای دانش‌بنیان [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 150-172]
 • اصغری زاده، عزت اله ارایه الگوی دسته بندی مشتریان با رویکرد داده کاوی ترکیبی( مورد مطالعه صنعت محصولات بهداشتی و آرایشی) [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 85-111]
 • اعتمادی، احمدرضا طراحی مدل ساختاری تفسیری مولفه های توسعه فناوری های هوشمند در صنعت مخابرات: رویکرد آمیخته [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 197-223]
 • افتخارنژاد، فرشته شناسایی و تبیین مؤلفه‌ها و شاخص‌های استراتژی تامین نیرو مبتنی بر دانش در صنعت بانکداری در بخش دولتی با استفاده از مدل ارزیابی راجان [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 45-64]
 • افشار کاظمی، محمدعلی ارایه الگوی دسته بندی مشتریان با رویکرد داده کاوی ترکیبی( مورد مطالعه صنعت محصولات بهداشتی و آرایشی) [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 85-111]
 • اقبال، سعید تاثیر "مدیریت منابع انسانی سبز" بر "مدیریت زنجیره تامین سبز" با نقش تعدیلگر تعهد مدیران ارشد [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 167-189]
 • اکبری، احمد طراحی و تبیین مدل تحول سازمانی در سازمانهای خدمات دولتی با رویکرد آمیخته (مطالعه موردی: ادارات آموزش و پرورش ایران) [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 455-480]
 • اکبری پشم، فاطمه ارائه الگویی از رفتار خرید تصادفی متناسب با عوامل و ویژگی‌های داخلی و خارجی مشتریان با استفاده از روش تئوری داده بنیاد (مورد مطالعه: فروشگاه زنجیره‌ای رفاه شهر خرم‌آباد) [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 53-79]
 • الیاسی، مهدی تحلیل اثر مولفه های محیطی بر توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط در صنعت پتروشیمی [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 367-387]
 • ایمان خان، نیلوفر نقش بازاریابی حسی بر بهبود تجربه مشتری و قصد خرید از فروشگاه (مورد مطالعه: فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش) [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 416-435]
 • امیری، مقصود ارائه مدلی از مؤثرترین عوامل بازدارنده بلاک چین در توسعه کسب کار ایران [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 194-219]
 • امیرپور، فرناز عوامل موثر در توسعه دانشگاه کارآفرین در دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 490-507]
 • امیرحصاری، سارا بررسی تاثیر متغیر تعدیلگر فعالیت های اخلاقی مدیر بر بازاریابی نوع دوستانه در کسب و کار اسلامی [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 65-84]
 • امیرکبیری، علیرضا تأثیر رهبری اصیل بر توانمندسازی روان‌شناختی با نقش میانجی عدالت سازمانی (مورد مطالعه: شرکت سیمان صوفیان) [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 508-529]
 • امیرکبیری، علیرضا تعیین مؤلفه‌های مؤثر بر دستیابی به مزیت رقابتی پایدار از طریق هوشمندی کسب و کار [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 174-193]
 • امینی، علی اکبر بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در تحولات حکمرانی صالح (با تاکید بر فناوری دولت یازدهم در کسب و کار الکترونیک) [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 467-489]
 • اندرواژ، لیلا طراحی الگوی بازاریابی رسانه اجتماعی فروشگاههای زنجیره ای با تکیه بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کننده [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 112-129]
 • اوحدی، نسرین اندازه‌گیری و رتبه‌بندی کارایی سهولت کسب و کار در ایران و کشورهای منتخب [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 80-103]

ب

 • بازآیی، قاسمعلی بررسی پیامدهای پیاده‌سازی سیستم نام‌نویسی متمرکز برای بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی (مورد مطالعه: اداره کل غرب سازمان تامین اجتماعی) [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 190-201]
 • بازآیی، قاسمعلی تدوین مدلی برای شناسایی عوامل موثر بر ادراک مصرف کنندگان از ایمنی محصول (مطالعه موردی مصرف کنندگان لوازم خانگی در مشهد) [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 530-548]
 • بازایی، قاسم علی شناسایی عوامل تاثیر گذار بر مدل بلوغ فناوری زنجیره بلوکی با تاکید بر اکو سیستم زنجیره بلوکی [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 1-22]
 • بان پرور، صهبا تأثیر سازگاری، ارتباطات و همکاری بر تعهد و اعتماد و نقش آنها در عملکرد صادرات [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 65-85]
 • بدیع زاده، علی ارائه مدل پایداری کسب و کارهای خانوادگی [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 384-415]
 • برومند، زهرا سبک رهبری و کیفیت زندگی کاری کارکنان (دانشگاه های آزاد اسلامی استان اصفهان) [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 104-126]
 • بشردوست، امید ارایه الگوی دسته بندی مشتریان با رویکرد داده کاوی ترکیبی( مورد مطالعه صنعت محصولات بهداشتی و آرایشی) [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 85-111]
 • بیک زاد، جعفر تبیین الگوی مطلوب راهبردهای افزایش انگیزه خدمت در بخش عمومی : محرک بهبود محیط کسب و کار [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 278-297]
 • بهاردوست، مهدی تدوین مدل راهبردی جهت رابطه بین دانشگاه وصنعت با هدف جذب دانشجو [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 240-265]
 • بهرام زاد، مهرناز ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻗﺪاﻣﺎت و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺠﯿﺮهﺗﺄﻣﯿﻦ، ﺑﺮﻋﻤﻠﮑﺮدﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و ﻧﻮآوری ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﺠﯿﮕﺮی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﯿﻄﯽ [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 543-563]
 • بهزادی نسب، سونیا طراحی الگوی بازاریابی رسانه اجتماعی فروشگاههای زنجیره ای با تکیه بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کننده [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 112-129]
 • بوداقی، حسین بررسی تاثیر متغیر تعدیلگر فعالیت های اخلاقی مدیر بر بازاریابی نوع دوستانه در کسب و کار اسلامی [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 65-84]

پ

 • پیرزاد، علی بررسی نقش قابلیت های بازاریابی، نوآوری و تحقیق و توسعه در ایجاد مزیت رقابتی محصول جدید : صنعت مواد غذایی [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 126-146]
 • پورزمانی، زهرا مقایسه اثر خوانایی قانون مالیات های مستقیم بر ریسک مالیاتی کسب و کار [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 426-448]
 • پورصادق، ناصر بررسی میزان تاثیر عوامل موثر بر اجرای استراتژی های منابع انسانی [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 522-542]
 • پورقلی، امیر شناسایی گلوگاه ها و شاخص های مؤثر جهت وصول مطالبات معوق بانک با استفاده از روش دیمتل فازی(Fuzzy DEMATEL) (مورد مطالعه: یکی از بانک های بزرگ تجاری) [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 261-282]
 • پیوسته فریدونی، محسن بررسی میزان تاثیر توانمندی های پویا در ارزیابی تکنولوژی بر سطح تکنولوژی ارزیابی شده در شرکت های متوسط و کوچک - مطالعه موردی- زنجیره تامین صنعت خودرو ایران [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 339-362]

ت

 • تبریزیان، بیتا تدوین و طراحی مدل بازاریابی تعاملی دوسویه حس محور براساس پیشایندها و مداخله‌گرهای آن با رویکرد ترکیبی [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 104-122]
 • تدبیری، سیروس ارائه مدلی به منظور ارتقاء اعتماد عمومی در نظام بانکی ایران (مورد مطالعه: بانک صادرات ایران) [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 1-21]
 • ترابی، اویس نگاشت شناختی فازی عوامل موثر بر مدیریت دانش مورد مطالعه: سازمان حج و زیارت [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 388-407]
 • تقی پوریان، یوسف ارائه مدلی از مؤثرترین عوامل بازدارنده بلاک چین در توسعه کسب کار ایران [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 194-219]
 • توحیدفام، محمد بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در تحولات حکمرانی صالح (با تاکید بر فناوری دولت یازدهم در کسب و کار الکترونیک) [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 467-489]
 • توسلی، سیدمحمد طراحی مدل تعالی سازمانی (EFQM)در ورزش ایران (مطالعه موردی فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران) [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 147-174]
 • توسلی، میترا تاثیر بازاریابی بین المللی بر بهبود عملکرد صادراتی شرکتهای صادر کننده ( مطالعه موردی: شرکت‌های صادرکننده قطعات خودرو) [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 127-146]
 • تولایی، روح الله ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش با استفاده از مدل بلوغ سازمان بهره وری آسیایی (APO) : مطالعه موردی: شرکت انتقال گاز ایران [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 130-149]
 • تولایی، روح الله نگاشت شناختی فازی عوامل موثر بر مدیریت دانش مورد مطالعه: سازمان حج و زیارت [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 388-407]

ث

 • ثانوی فرد، رسول عنوان:بررسی تأثیر غذای‌قومی، بازاریابی‌قومی وفرهنگ‌پذیری برروی گردشگران‌خارجی با نقش میانجی قومیت( مطالعه موردی: شهرتهران). [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 305-323]
 • ثنایی پور، هادی ارائه مدل بین المللی سازی کسب و کارهای خانوادگی کارآفرینانه در ایران [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 86-103]
 • ثنائی پور، هادی ارائه مدل معادلات ساختاری توسعه کارآفرینی بین‌المللی در کسب و کارهای دانش‌بنیان [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 150-172]

ج

 • جباری، نگین بازکاوی و رتبه بندی عوامل سرمایه فکری موثر بر شرکت‌های دانش بنیان(مورد مطالعه: شرکت های دانش بنیان خراسان شمالی) [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 405-428]
 • جلایی، حمید رضا کاربست پارادایم اخلاق و تاثیر آن بر رابطه نوآوری و بین المللی سازی کارآفرینانه [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 173-196]
 • جلالی، سیدمهدی تدوین و طراحی مدل بازاریابی تعاملی دوسویه حس محور براساس پیشایندها و مداخله‌گرهای آن با رویکرد ترکیبی [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 104-122]
 • جلالی، لیلا نقش اولویت تصمیم گیری و ریسک عملکردی در تاثیر توانمندسازی مصرف کننده بر قصد خرید مجدد [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 286-304]
 • جلیلیان، معصومه شناسایی عوامل موثر بر رفتار مصرف‌کننده از طریق رسانه‌های اجتماعی [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 224-239]
 • جهانشاد، آزیتا انتخاب بهینه سبد سهام با استفاده از الگوریتم ترکیبی هوش جمعی سالپ و سینوس کسینوس و شبکه‌های عصبی روبه جلو [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 24-52]
 • جهانگیرفرد، مجید بررسی نقش انواع تعهد کارکنان در ارتقای سطح عملکرد در صنعت بیمه (مورد مطالعه؛ شرکت بیمه ایران) [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 622-653]
 • جهانگیرفرد، مجید شناسایی و تبیین مؤلفه‌ها و شاخص‌های استراتژی تامین نیرو مبتنی بر دانش در صنعت بانکداری در بخش دولتی با استفاده از مدل ارزیابی راجان [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 45-64]

چ

 • چراغی، محمد جعفر بررسی عوامل مؤثر و پیامدهای تبیین نقش سرمایه اجتماعی در موفقیت کارآفرینی بین‌المللی [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 220-245]
 • چراغعلی، محمود رضا شناسایی و ارزیابی شاخص های تجاری سازی دانش با رویکرد بین الملل در شرکتهای دانش بنیان شهر تهران [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 432-448]

ح

 • حجتی، سیدعبداله تبیین الگوی مطلوب راهبردهای افزایش انگیزه خدمت در بخش عمومی : محرک بهبود محیط کسب و کار [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 278-297]
 • حیدری، داود بررسی عوامل موثر بر بهبود فضای کسب و کار واشتغال در میان جانبازان و معلولین تهران [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 505-523]
 • حیدری، سیدعباس طراحی الگوی بازیابی درونی با رویکرد کار آفرینانه در کسب و کارهای نوپا با استفاده از تئوری داده بنیاد [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 361-381]
 • حیدری، سید عباس تدوین مدلی برای شناسایی عوامل موثر بر ادراک مصرف کنندگان از ایمنی محصول (مطالعه موردی مصرف کنندگان لوازم خانگی در مشهد) [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 530-548]
 • حیدری، سید عباس تاثیر تجربه مشتری بر قصد مراجعه مجدد در صنایع تند مصرف ، با در نظر گرفتن وفاداری ، ارزش لذت گرا و ارزش ویژه برند [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 246-266]
 • حیدری، عباس ارائه مدلی به منظور توسعه روابط برند- مصرف‌کننده در صنعت هتلداری برمبنای نظریه داده بنیاد [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 283-303]
 • حیدرزاده، کامبیز "بررسی تأثیر محتواهای تولید شده در شبکه های اجتماعی بر ارزش برند به تفکیک محتواهای تولید شده از سوی شرکت و محتواهای تولید شده از سوی کاربران" [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 288-309]
 • حیدری عراقی، بابک بررسی تاثیر بازاریابی اخلاقی بر اعتبار برند با نقش میانجی گری استراتژی احیای خدمات [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 22-42]
 • حسنی، محمدعلی شناسایی عوامل تاثیر گذار بر مدل بلوغ فناوری زنجیره بلوکی با تاکید بر اکو سیستم زنجیره بلوکی [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 1-22]
 • حسینی، سید شمس الدین اثرات آزادسازی تعرفه برق بر رشد اقتصادی در قالب مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 98-125]
 • حسینی، سیدعلی انتخاب بهینه سبد سهام با استفاده از الگوریتم ترکیبی هوش جمعی سالپ و سینوس کسینوس و شبکه‌های عصبی روبه جلو [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 24-52]
 • حسینی، سعید بررسی پیامدهای پیاده‌سازی سیستم نام‌نویسی متمرکز برای بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی (مورد مطالعه: اداره کل غرب سازمان تامین اجتماعی) [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 190-201]
 • حسین پور، مهدی تأثیر رهبری خدمت‌گزار و مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر رفتارمشتری‌مدارانه کارکنان (مورد مطالعه: شعب بانک ملت شهر کرمانشاه) [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 175-189]
 • حسینی طبقدهی، لیلا نقش دوسوتوانی سازمانی در تجاری‎سازی دانش در آموزش عالی به منظور ارائه مدل [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 597-621]
 • حسنوند، داریوش اثر تعامل کنترل فساد و اعتماد و تامین مالی بر توسعه کارآفرینی در کشورهای منتخب منا [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 147-166]
 • حقیقت منفرد، جلال طراحی مدل ساختاری تفسیری مولفه های توسعه فناوری های هوشمند در صنعت مخابرات: رویکرد آمیخته [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 197-223]
 • حقیقت منفرد، جلال توسعه کارآفرینی در دانشگاه با رویکرد فراترکیب (مطالعه موردی: دانشگاه تهران مرکزی) [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 123-141]
 • حلواچی زاده، دل ناز تفکر ناب در مدیریت منابع انسانی (مطالعه موردی: شورای اسلامی شهر تهران) [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 142-155]
 • حمیدیان، محسن تاثیر چرخه تجاری و کارائی عملیاتی چرخه تبدیل وجه نقد بر معیارهای ارزیابی عملکرد در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 156-173]
 • حمیدیزاده، علی عنوان:بررسی تأثیر غذای‌قومی، بازاریابی‌قومی وفرهنگ‌پذیری برروی گردشگران‌خارجی با نقش میانجی قومیت( مطالعه موردی: شهرتهران). [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 305-323]
 • حنیفی، فریبا تدوین مدل راهبردی جهت رابطه بین دانشگاه وصنعت با هدف جذب دانشجو [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 240-265]

خ

 • خادمی، ابراهیم بررسی تأثیر ارزش ادراک‌شده بر بازاریابی دهان‌به‌دهان با نقش میانجی‌گری رضایت مشتری (مورد مطالعه: مصرف کنندگان محصولات لوازم خانگی پارس خزر) [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 382-404]
 • خالقی، فرامرز شناسایی و رتبه بندی چالش‌های همراستایی کسب و کار و فناوری اطلاعات: راهکاری برای همسویی استراتژیک (مطالعه موردی: شرکت فولاد جنوب) [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 242-260]
 • خانی، ناصر ارائه الگوی قابلیت‌های استراتژیک مالی در موفقیت پیاده‌سازی بودجه ریزی عملیاتی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 224-238]
 • خیری، بهرام ارائه مدلی به منظور توسعه روابط برند- مصرف‌کننده در صنعت هتلداری برمبنای نظریه داده بنیاد [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 283-303]
 • خیری، بهرام ارائه مدل بومی ارتباطـات یکپارچـۀ بازاریـابی( IMC ) مبتنی بر ارتقا برند [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 266-285]
 • خردمند، ابراهیم ارائه الگوی قابلیت‌های استراتژیک مالی در موفقیت پیاده‌سازی بودجه ریزی عملیاتی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 224-238]
 • خسروانجم، داود شناسایی گلوگاه ها و شاخص های مؤثر جهت وصول مطالبات معوق بانک با استفاده از روش دیمتل فازی(Fuzzy DEMATEL) (مورد مطالعه: یکی از بانک های بزرگ تجاری) [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 261-282]
 • خسروی پور، نگار تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر رابطه سرمایه‌گذاران نهادی کوتاه مدت و استراتژی کسب و کار [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 60-75]
 • خطیب، محمود شناسایی عوامل موثر برسرمایه گذاری طرح های فناورانه مرحله رشد شرکت‌های دانش بنیان در نظام بانکی [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 239-255]
 • خواجوی دهشیب، فهیمه ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 344-360]
 • خواجوی دهشیب، فهیمه ارائه الگویی جهت شناسایی عوامل موثر بر میزان وفاداری مشتریان در صنعت بیمه(مورد مطالعه: بیمه پاسارگاد مشهد) [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 331-347]
 • خوزین، علی کاربست پارادایم اخلاق و تاثیر آن بر رابطه نوآوری و بین المللی سازی کارآفرینانه [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 173-196]

د

 • دامن کشیده، مرجان بررسی اثر رشد شاخص اقتصاد دانش بنیان بر رشد رژیم نهادی و اقتصادی (سهولت کسب و کار) بر کشورهای اسلامی (با استفاده از مدل پانل ور) [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 206-223]
 • دیده خانی، حسین کاربست پارادایم اخلاق و تاثیر آن بر رابطه نوآوری و بین المللی سازی کارآفرینانه [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 173-196]
 • دیده خانی، حسین توسعه نوآورانه کسب‌وکارهای تولیدی کوچک و متوسط(SME) به روش آمیخته [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 486-504]
 • درانی، محمدرضا مدل محاسباتی ساختاری-تفسیری (ISM) برای شناسایی و طبقه‌بندی شاخص‌های مدیریت بازاریابی داخل سازمانی [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 190-205]
 • درخشانی، کاوه اثر تعامل کنترل فساد و اعتماد و تامین مالی بر توسعه کارآفرینی در کشورهای منتخب منا [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 147-166]
 • درودی، هما تفکر ناب در مدیریت منابع انسانی (مطالعه موردی: شورای اسلامی شهر تهران) [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 142-155]
 • درویش، فاطمه تأثیر قابلیت نوآوری و ظرفیت بازاریابی سازمان بر عملکرد بازاریابی صادراتی [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 579-596]
 • درویش پور، حجت الله بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در تحولات حکمرانی صالح (با تاکید بر فناوری دولت یازدهم در کسب و کار الکترونیک) [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 467-489]
 • دلگشایی، یلدا نقش دوسوتوانی سازمانی در تجاری‎سازی دانش در آموزش عالی به منظور ارائه مدل [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 597-621]
 • دهقانی اشکذری، محمدرضا ارائه چارچوب ایجاد کسب وکارهای جدید با رویکرد اکوسیستم کارآفرینانه [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 256-277]
 • دیهیم، جواد طراحی و تبیین مدل تحول سازمانی در سازمانهای خدمات دولتی با رویکرد آمیخته (مطالعه موردی: ادارات آموزش و پرورش ایران) [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 455-480]

ر

 • رحیمی، موسی ارایه مدل علی عوامل موثر بر توسعه عملکرد سازمانی بر اساس سرمایه فکری سبز و نوآوری سبز [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 449-466]
 • رحیمی نیک، اعظم تبیین مدل معادلات ساختاری چابکی فرآیند طراحی و توسعه محصول جدید با تمرکز بر طراحی پلت‌فرم خودروی ایرانی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 1-23]
 • رحیمی نیک، اعظم طراحی و تبیین مدل سنجش وارزیابی سیستم CRM در زنجیره تامین محصول [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 14-35]
 • رحیمی نیک، اعظم شناسایی عوامل تاثیرگذار بر چابکی فرایند طراحی و توسعه محصول جدید در طراحی پلت‌فرم خودرو [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 36-59]
 • رخشانی، جاوید بررسی رابطه‌ ی ارتباط با مشتری CRM با کیفیت خدمات ارائه شده در بانک با نقش میانجی رفتار شهروندی سازمان [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 324-343]
 • رزم اور، فرشاد اندازه‌گیری و رتبه‌بندی کارایی سهولت کسب و کار در ایران و کشورهای منتخب [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 80-103]
 • رستمی، محمدرضا ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 344-360]
 • رشیدی، سمیه عنوان:بررسی تأثیر غذای‌قومی، بازاریابی‌قومی وفرهنگ‌پذیری برروی گردشگران‌خارجی با نقش میانجی قومیت( مطالعه موردی: شهرتهران). [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 305-323]
 • رضاییان، علی سبک رهبری و کیفیت زندگی کاری کارکنان (دانشگاه های آزاد اسلامی استان اصفهان) [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 104-126]
 • رضاییان، علی تأثیر رهبری اصیل بر توانمندسازی روان‌شناختی با نقش میانجی عدالت سازمانی (مورد مطالعه: شرکت سیمان صوفیان) [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 508-529]
 • رضاییان، علی تعیین مؤلفه‌های مؤثر بر دستیابی به مزیت رقابتی پایدار از طریق هوشمندی کسب و کار [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 174-193]
 • رضایی منش، بهروز بررسی میزان تاثیر عوامل موثر بر اجرای استراتژی های منابع انسانی [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 522-542]
 • رضائی منش، حسینعلی تعیین مؤلفه‌های مؤثر بر دستیابی به مزیت رقابتی پایدار از طریق هوشمندی کسب و کار [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 174-193]
 • رفیعی، منصور بررسی اثرات هوش هیجانی بر عوامل اجتماعی، روانی و توسعه منابع انسانی (مورد مطالعه: سازمان بیمه تامین اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری) [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 304-331]
 • رمضانی، مجتبی تبیین الگوی مطلوب راهبردهای افزایش انگیزه خدمت در بخش عمومی : محرک بهبود محیط کسب و کار [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 278-297]
 • رنجبر، محمدحسین ارائه مدل بازاریابی خدمات مالی درکارگزاری های بازار بورس اوراق بهادار [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 298-315]
 • روستا، علیرضا بررسی نقش عوامل موثر تبلیغات شفاهی بر قصد خرید مجدد درصندوق های سرمایه گذاری بانک ملت [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 316-338]
 • روستا، علیرضا تاثیر "مدیریت منابع انسانی سبز" بر "مدیریت زنجیره تامین سبز" با نقش تعدیلگر تعهد مدیران ارشد [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 167-189]
 • روشن قیاس، ابراهیم بررسی نقش قابلیت های بازاریابی، نوآوری و تحقیق و توسعه در ایجاد مزیت رقابتی محصول جدید : صنعت مواد غذایی [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 126-146]

ز

 • زرگر، سیدمحمد مدلسازی فرآیند مربی گری در بهبود آموزش منابع انسانی در سازمان تأمین اجتماعی [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 267-287]
 • زمانی، حسین بررسی اثرات هوش هیجانی بر عوامل اجتماعی، روانی و توسعه منابع انسانی (مورد مطالعه: سازمان بیمه تامین اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری) [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 304-331]
 • زمانی مقدم، افسانه عوامل تاثیرگذار بر پیاده‌سازی مدیریت استعداد کارآفرینانه در شهرداری‌ها [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 76-97]
 • زمردیان، غلامرضا بررسی الگو‌های مرز کارآیی میانگین- واریانس پرتفوی تحت تئوری امکان پذیر [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 436-454]
 • زندی، امیر ارائه مدلی از مؤثرترین عوامل بازدارنده بلاک چین در توسعه کسب کار ایران [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 194-219]
 • زنده‌دل، احمد طراحی و تبیین مدل تحول سازمانی در سازمانهای خدمات دولتی با رویکرد آمیخته (مطالعه موردی: ادارات آموزش و پرورش ایران) [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 455-480]
 • زهی، نقی تبیین الگوی مطلوب راهبردهای افزایش انگیزه خدمت در بخش عمومی : محرک بهبود محیط کسب و کار [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 278-297]

س

 • سایبانی، حمید رضا معادله ساختاری عوامل موثر بر بازاریابی الکترونیکی در فضای حاکم بر کسب و کار ورزشی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 227-241]
 • سپهوند، رضا بررسی نقش قابلیت های بازاریابی، نوآوری و تحقیق و توسعه در ایجاد مزیت رقابتی محصول جدید : صنعت مواد غذایی [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 126-146]
 • ستایش سرور، امیرعلی مدلسازی فرآیند مربی گری در بهبود آموزش منابع انسانی در سازمان تأمین اجتماعی [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 267-287]
 • سجادی جاغرق، سید عبداله تحلیل اثر مولفه های محیطی بر توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط در صنعت پتروشیمی [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 367-387]
 • سیدنقوی، میرعلی طراحی الگوی مدیریت جانشین پروری در دانشگاه های دولتی استان سمنان [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 310-330]
 • سید نقوی، میر علی بررسی عوامل راهبردی موفقیت کسب و کارهای خانگی با رویکرد مدلسازی ساختاری – تفسیری و MICMAC [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 332-354]
 • سید نقوی، میر علی بررسی نقش انواع تعهد کارکنان در ارتقای سطح عملکرد در صنعت بیمه (مورد مطالعه؛ شرکت بیمه ایران) [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 622-653]
 • سرگلزایی، مصطفی شناسایی عوامل موثر برسرمایه گذاری طرح های فناورانه مرحله رشد شرکت‌های دانش بنیان در نظام بانکی [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 239-255]
 • سرلک، احمد اثر تعامل کنترل فساد و اعتماد و تامین مالی بر توسعه کارآفرینی در کشورهای منتخب منا [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 147-166]
 • سعیدی، پرویز توسعه نوآورانه کسب‌وکارهای تولیدی کوچک و متوسط(SME) به روش آمیخته [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 486-504]
 • سقایی، عباس "بررسی تأثیر محتواهای تولید شده در شبکه های اجتماعی بر ارزش برند به تفکیک محتواهای تولید شده از سوی شرکت و محتواهای تولید شده از سوی کاربران" [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 288-309]
 • سلطانی، سولماز ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش با استفاده از مدل بلوغ سازمان بهره وری آسیایی (APO) : مطالعه موردی: شرکت انتقال گاز ایران [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 130-149]
 • سمیعی، روح الله ارائه مدل بین المللی سازی کسب و کارهای خانوادگی کارآفرینانه در ایران [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 86-103]
 • سهرابی، طهمورث بررسی میزان تاثیر توانمندی های پویا در ارزیابی تکنولوژی بر سطح تکنولوژی ارزیابی شده در شرکت های متوسط و کوچک - مطالعه موردی- زنجیره تامین صنعت خودرو ایران [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 339-362]
 • سهرابی، طهمورث طراحی مدل آموزش کارآفرینی مؤثر بر قصد کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران مرکزی [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 503-521]
 • سوادی، مهدی معادله ساختاری عوامل موثر بر بازاریابی الکترونیکی در فضای حاکم بر کسب و کار ورزشی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 227-241]

ش

 • شادنوش، نصرت اله بررسی میزان تاثیر توانمندی های پویا در ارزیابی تکنولوژی بر سطح تکنولوژی ارزیابی شده در شرکت های متوسط و کوچک - مطالعه موردی- زنجیره تامین صنعت خودرو ایران [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 339-362]
 • شاه منصوری، اشرف شناسایی عوامل تاثیر گذار بر مدل بلوغ فناوری زنجیره بلوکی با تاکید بر اکو سیستم زنجیره بلوکی [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 1-22]
 • شبابی، هومن بررسی عوامل موثر بر استفاده از بانکداری همراه توسط مشتریان (مطالعه موردی: داده های شعب بانک‌ ملی استان مازندران) [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 355-373]
 • شجاعی، سامره ارائه مدل معادلات ساختاری توسعه کارآفرینی بین‌المللی در کسب و کارهای دانش‌بنیان [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 150-172]
 • شجاعی باغینی، گلنار ارائه الگویی جهت شناسایی عوامل موثر بر میزان وفاداری مشتریان در صنعت بیمه(مورد مطالعه: بیمه پاسارگاد مشهد) [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 331-347]
 • شریف زاده، محمدشریف شناسایی و ارزیابی شاخص های تجاری سازی دانش با رویکرد بین الملل در شرکتهای دانش بنیان شهر تهران [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 432-448]
 • شیروانی، علیرضا طراحی الگوی بهبود تصویر ذهنی، آگاهی و شناخت برند پست‌بانک ایران در جذب مشتری [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 374-404]
 • شمسی، احمد طراحی الگوی بهبود تصویر ذهنی، آگاهی و شناخت برند پست‌بانک ایران در جذب مشتری [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 374-404]
 • شمس قارنه، ناصر تاثیرات نوع تیپ شخصیتی مصرف کنندگان دهکهای درآمدی با توجه به شرایط تورمی جامعه ، بر میزان قدرت خرید آنها در صنعت لوازم بهداشتی و آرایشی ) مطالعه موردی شرکت پاکشو از گروه صنعتی گلرنگ( [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 43-64]
 • شهرکی پور، حسن تدوین مدل راهبردی جهت رابطه بین دانشگاه وصنعت با هدف جذب دانشجو [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 240-265]

ص

 • صابری، حسین رتبه بندی اصول و اجزای کنترل داخلی کوزو در پیشگیری از فساد مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 348-366]
 • صیادی پور، محسن (موردمطالعه: بورس اوراق بهادار تهران) پیش‌بینی خطر آشفتگی مالی با استفاده از اقدامات حاکمیت شرکتی [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 363-383]
 • صادقی شاهدانی، مهدی شناسایی عوامل موثر برسرمایه گذاری طرح های فناورانه مرحله رشد شرکت‌های دانش بنیان در نظام بانکی [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 239-255]
 • صافی، حسین شناسایی عوامل تاثیرگذار بر چابکی فرایند طراحی و توسعه محصول جدید در طراحی پلت‌فرم خودرو [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 36-59]
 • صالحی امیری، سیدرضا تحلیل اثر مولفه های محیطی بر توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط در صنعت پتروشیمی [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 367-387]
 • صالحی صدقیانی، جمشید بررسی میزان تاثیر عوامل موثر بر اجرای استراتژی های منابع انسانی [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 522-542]
 • صالحی صدقیانی، جمشید بررسی نقش انواع تعهد کارکنان در ارتقای سطح عملکرد در صنعت بیمه (مورد مطالعه؛ شرکت بیمه ایران) [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 622-653]
 • صائب نیا، سمیه بررسی تاثیر بازاریابی اخلاقی بر اعتبار برند با نقش میانجی گری استراتژی احیای خدمات [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 22-42]
 • صائب نیا، سمیه بررسی رابطه‌ ی ارتباط با مشتری CRM با کیفیت خدمات ارائه شده در بانک با نقش میانجی رفتار شهروندی سازمان [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 324-343]
 • صراف، فاطمه تاثیر چرخه تجاری و کارائی عملیاتی چرخه تبدیل وجه نقد بر معیارهای ارزیابی عملکرد در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 156-173]
 • صفایی، منیژه بررسی عوامل راهبردی موفقیت کسب و کارهای خانگی با رویکرد مدلسازی ساختاری – تفسیری و MICMAC [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 332-354]
 • صفرزاده، حسین ارایه الگوی مدل خلق ارزش برای مشتریان بانکها در فرایند خلق مشترک ارزش برند ( مورد مطالعه بانک شهر) [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 202-226]
 • صفرزاده، حسین ارائه الگوی مدل بازاریابی خدمات بانکی مبتنی بر شبکه های اجتماعی مطالعه موردی: بانک شهر [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 1-13]
 • صفرزاده، حسین شناسایی عوامل موثر بر رفتار مصرف‌کننده از طریق رسانه‌های اجتماعی [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 224-239]
 • صفرزاده، حسین تاثیر تجربه مشتری بر قصد مراجعه مجدد در صنایع تند مصرف ، با در نظر گرفتن وفاداری ، ارزش لذت گرا و ارزش ویژه برند [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 246-266]
 • صمدی، فاطمه تاثیر سرمایه گذاران خطرپذیر و وام بانکی بر عملکرد شرکت‌های کوچک و متوسط [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 405-431]
 • صنیعی فر، میثم تحلیل اثر مولفه های محیطی بر توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط در صنعت پتروشیمی [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 367-387]

ط

 • طیبی، علیرضا طراحی الگوی بازیابی درونی با رویکرد کار آفرینانه در کسب و کارهای نوپا با استفاده از تئوری داده بنیاد [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 361-381]

ع

 • عباسی، ابراهیم کاربست پارادایم اخلاق و تاثیر آن بر رابطه نوآوری و بین المللی سازی کارآفرینانه [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 173-196]
 • عباس پور اسفدن، قنبر رتبه بندی عوامل موثر بر کیفیت قطعات مکانیکی خودرو (موتور) از طریق رویکرد MCDM با استفاده از تکنیک DEMATEL [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 564-578]
 • عبداللهی، زهرا ارزیابی کارآیی شعب بانک با استفاده از ترکیب تحلیل پوششی داده ها و نظریه بازی همکارانه [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 23-44]
 • عدالتیان شهریاری، جمشید بررسی عوامل مؤثر و پیامدهای تبیین نقش سرمایه اجتماعی در موفقیت کارآفرینی بین‌المللی [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 220-245]
 • عربی، افسانه شناسایی و ارزیابی شاخص های تجاری سازی دانش با رویکرد بین الملل در شرکتهای دانش بنیان شهر تهران [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 432-448]
 • عزیزی، میثم ارایه مدل علی عوامل موثر بر توسعه عملکرد سازمانی بر اساس سرمایه فکری سبز و نوآوری سبز [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 449-466]
 • عزیزی، محمد ارائه مدل پایداری کسب و کارهای خانوادگی [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 384-415]
 • عظیمی، حمیدرضا ارائه الگوی مدل بازاریابی خدمات بانکی مبتنی بر شبکه های اجتماعی مطالعه موردی: بانک شهر [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 1-13]
 • عظیم زاده، علی ارائه مدل معادلات ساختاری توسعه کارآفرینی بین‌المللی در کسب و کارهای دانش‌بنیان [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 150-172]
 • علیزاده، حمید ارائه مدلی به منظور توسعه روابط برند- مصرف‌کننده در صنعت هتلداری برمبنای نظریه داده بنیاد [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 283-303]
 • علیقلی، منصوره ارائه مدل بومی ارتباطـات یکپارچـۀ بازاریـابی( IMC ) مبتنی بر ارتقا برند [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 266-285]
 • عماری، حسین بررسی تاثیر متغیر تعدیلگر فعالیت های اخلاقی مدیر بر بازاریابی نوع دوستانه در کسب و کار اسلامی [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 65-84]
 • عین آبادی، جواد تاثیرات افزایش نرخ ارز بر ارزش سهام شرکتهای دارویی مبتنی برارزش برآوردی حاصل از مدلهای ارزشیابی تنزیل سود نقدی, جریان نقد آزاد و سود باقیمانده و قیمت واقعی [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 467-485]

غ

 • غیاث آبادی فراهانی، مریم بررسی عوامل موثر بر استفاده از بانکداری همراه توسط مشتریان (مطالعه موردی: داده های شعب بانک‌ ملی استان مازندران) [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 355-373]
 • غضنفری، امیرشایان "بررسی تأثیر محتواهای تولید شده در شبکه های اجتماعی بر ارزش برند به تفکیک محتواهای تولید شده از سوی شرکت و محتواهای تولید شده از سوی کاربران" [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 288-309]
 • غفاری، فرهاد اثرات آزادسازی تعرفه برق بر رشد اقتصادی در قالب مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 98-125]
 • غلامی چنارستان علیا، عبدالخالق بررسی نقش قابلیت های بازاریابی، نوآوری و تحقیق و توسعه در ایجاد مزیت رقابتی محصول جدید : صنعت مواد غذایی [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 126-146]
 • غلام زاده، داریوش الگوی جانشین‌پروری برای بانک‌های ایران: یک مطالعه پدیدار شناسی [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 449-466]

ف

 • فارسی، سلمان معادله ساختاری عوامل موثر بر بازاریابی الکترونیکی در فضای حاکم بر کسب و کار ورزشی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 227-241]
 • فتاحی، مجید نقش بازاریابی حسی بر بهبود تجربه مشتری و قصد خرید از فروشگاه (مورد مطالعه: فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش) [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 416-435]
 • فخری، مریم تأثیر رهبری خدمت‌گزار و مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر رفتارمشتری‌مدارانه کارکنان (مورد مطالعه: شعب بانک ملت شهر کرمانشاه) [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 175-189]
 • فدائی کیوانی، رضا ارائه مدل پایداری کسب و کارهای خانوادگی [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 384-415]
 • فرتوک زاده، حمیدرضا تعیین مؤلفه‌های مؤثر بر دستیابی به مزیت رقابتی پایدار از طریق هوشمندی کسب و کار [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 174-193]
 • فیلی، مینا نگاشت شناختی فازی عوامل موثر بر مدیریت دانش مورد مطالعه: سازمان حج و زیارت [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 388-407]
 • فلاح، میر فیض تاثیر شوک ارز در بروز ناهنجاری (بی قاعدگی) در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 481-502]
 • فلاح، میر فیض رتبه بندی اصول و اجزای کنترل داخلی کوزو در پیشگیری از فساد مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 348-366]
 • فلاح شمس، میر فیض بررسی الگو‌های مرز کارآیی میانگین- واریانس پرتفوی تحت تئوری امکان پذیر [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 436-454]
 • فلیحی پیربستی، نعمت بررسی اثر رشد شاخص اقتصاد دانش بنیان بر رشد رژیم نهادی و اقتصادی (سهولت کسب و کار) بر کشورهای اسلامی (با استفاده از مدل پانل ور) [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 206-223]

ق

 • قیاسی، فاطمه بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در تحولات حکمرانی صالح (با تاکید بر فناوری دولت یازدهم در کسب و کار الکترونیک) [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 467-489]
 • قاسمی نژاد، یاسر ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش با استفاده از مدل بلوغ سازمان بهره وری آسیایی (APO) : مطالعه موردی: شرکت انتقال گاز ایران [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 130-149]
 • قدیمی، بهناز بررسی الگو‌های مرز کارآیی میانگین- واریانس پرتفوی تحت تئوری امکان پذیر [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 436-454]
 • قربانی، محمود طراحی و تبیین مدل تحول سازمانی در سازمانهای خدمات دولتی با رویکرد آمیخته (مطالعه موردی: ادارات آموزش و پرورش ایران) [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 455-480]
 • قربان حسینی، مسعود ارائه مدلی به منظور ارتقاء اعتماد عمومی در نظام بانکی ایران (مورد مطالعه: بانک صادرات ایران) [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 1-21]
 • قره بیگلو، حسین بررسی تاثیر متغیر تعدیلگر فعالیت های اخلاقی مدیر بر بازاریابی نوع دوستانه در کسب و کار اسلامی [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 65-84]
 • قلندری، مرضیه تاثیر شوک ارز در بروز ناهنجاری (بی قاعدگی) در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 481-502]

ک

 • کاباران زاده قدیم، محمدرضا بررسی عوامل مؤثر و پیامدهای تبیین نقش سرمایه اجتماعی در موفقیت کارآفرینی بین‌المللی [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 220-245]
 • کاظمی، رضا نقش بازاریابی حسی بر بهبود تجربه مشتری و قصد خرید از فروشگاه (مورد مطالعه: فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش) [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 416-435]
 • کاملی، محمد جواد بررسی عوامل راهبردی موفقیت کسب و کارهای خانگی با رویکرد مدلسازی ساختاری – تفسیری و MICMAC [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 332-354]
 • کیانوش، داود سبک رهبری و کیفیت زندگی کاری کارکنان (دانشگاه های آزاد اسلامی استان اصفهان) [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 104-126]
 • کاوسی، اسماعیل عوامل موثر در توسعه دانشگاه کارآفرین در دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 490-507]
 • کبیری، فاطمه ارایه مدل علی عوامل موثر بر توسعه عملکرد سازمانی بر اساس سرمایه فکری سبز و نوآوری سبز [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 449-466]
 • کجوری، حمیدرضا ارایه الگوی مدل خلق ارزش برای مشتریان بانکها در فرایند خلق مشترک ارزش برند ( مورد مطالعه بانک شهر) [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 202-226]
 • کرامتی، محمدعلی طراحی مدل آموزش کارآفرینی مؤثر بر قصد کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران مرکزی [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 503-521]
 • کرامتی، محمدعلی توسعه کارآفرینی در دانشگاه با رویکرد فراترکیب (مطالعه موردی: دانشگاه تهران مرکزی) [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 123-141]
 • کردستانی، فرشته نقش دوسوتوانی سازمانی در تجاری‎سازی دانش در آموزش عالی به منظور ارائه مدل [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 597-621]
 • کرمپور، عبدالحسین ارائه مدل بین المللی سازی کسب و کارهای خانوادگی کارآفرینانه در ایران [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 86-103]
 • کریمی زند، مهدی طراحی و تبیین مدل سنجش وارزیابی سیستم CRM در زنجیره تامین محصول [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 14-35]
 • کریمی زند، مهدی طراحی الگوی بازیابی درونی با رویکرد کار آفرینانه در کسب و کارهای نوپا با استفاده از تئوری داده بنیاد [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 361-381]
 • کروبی، امیرمسعود بررسی میزان تاثیر عوامل موثر بر اجرای استراتژی های منابع انسانی [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 522-542]
 • کشانچی، بهزاد شناسایی گلوگاه ها و شاخص های مؤثر جهت وصول مطالبات معوق بانک با استفاده از روش دیمتل فازی(Fuzzy DEMATEL) (مورد مطالعه: یکی از بانک های بزرگ تجاری) [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 261-282]
 • کنعانی طهرانی، شایان تأثیر قابلیت نوآوری و ظرفیت بازاریابی سازمان بر عملکرد بازاریابی صادراتی [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 579-596]

گ

 • گران ارویمی، آرش بررسی عوامل موثر بر استفاده از بانکداری همراه توسط مشتریان (مطالعه موردی: داده های شعب بانک‌ ملی استان مازندران) [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 355-373]
 • گرجی، محمد باقر شناسایی و ارزیابی شاخص های تجاری سازی دانش با رویکرد بین الملل در شرکتهای دانش بنیان شهر تهران [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 432-448]
 • گودرزی، غلامرضا تأثیر رهبری اصیل بر توانمندسازی روان‌شناختی با نقش میانجی عدالت سازمانی (مورد مطالعه: شرکت سیمان صوفیان) [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 508-529]

ل

 • لشگری، زهرا تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر رابطه سرمایه‌گذاران نهادی کوتاه مدت و استراتژی کسب و کار [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 60-75]

م

 • مبلغی، مصطفی ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻗﺪاﻣﺎت و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺠﯿﺮهﺗﺄﻣﯿﻦ، ﺑﺮﻋﻤﻠﮑﺮدﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و ﻧﻮآوری ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﺠﯿﮕﺮی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﯿﻄﯽ [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 543-563]
 • مجیبی، تورج شناسایی و تبیین مؤلفه‌ها و شاخص‌های استراتژی تامین نیرو مبتنی بر دانش در صنعت بانکداری در بخش دولتی با استفاده از مدل ارزیابی راجان [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 45-64]
 • مجیدی، مریم ارائه مدلی به منظور ارتقاء اعتماد عمومی در نظام بانکی ایران (مورد مطالعه: بانک صادرات ایران) [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 1-21]
 • محبی، سراج الدین ارائه مدل بازاریابی خدمات مالی درکارگزاری های بازار بورس اوراق بهادار [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 298-315]
 • محرابیان، علی اکبر اثرات آزادسازی تعرفه برق بر رشد اقتصادی در قالب مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 98-125]
 • محسن زاده شریفی، احسان رتبه‌بندی عوامل شخصی مؤثر بر تعویق خرید بیمه [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 408-425]
 • محقق نیا، محمد جواد شناسایی عوامل موثر برسرمایه گذاری طرح های فناورانه مرحله رشد شرکت‌های دانش بنیان در نظام بانکی [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 239-255]
 • محمدی، ژیلا الگوی جانشین‌پروری برای بانک‌های ایران: یک مطالعه پدیدار شناسی [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 449-466]
 • محمدی، سعید مقایسه اثر خوانایی قانون مالیات های مستقیم بر ریسک مالیاتی کسب و کار [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 426-448]
 • محمدی، فائزه تاثیر تجربه مشتری بر قصد مراجعه مجدد در صنایع تند مصرف ، با در نظر گرفتن وفاداری ، ارزش لذت گرا و ارزش ویژه برند [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 246-266]
 • محمدی، نبی اله تفکر ناب در مدیریت منابع انسانی (مطالعه موردی: شورای اسلامی شهر تهران) [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 142-155]
 • محمدآبادی، معصومه بازکاوی و رتبه بندی عوامل سرمایه فکری موثر بر شرکت‌های دانش بنیان(مورد مطالعه: شرکت های دانش بنیان خراسان شمالی) [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 405-428]
 • محمدپور زرندی، محمد ابراهیم شناسایی و رتبه بندی چالش‌های همراستایی کسب و کار و فناوری اطلاعات: راهکاری برای همسویی استراتژیک (مطالعه موردی: شرکت فولاد جنوب) [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 242-260]
 • محمودی، مقداد بررسی اثر رشد شاخص اقتصاد دانش بنیان بر رشد رژیم نهادی و اقتصادی (سهولت کسب و کار) بر کشورهای اسلامی (با استفاده از مدل پانل ور) [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 206-223]
 • مختاری بایع کلایه، مهران تحلیل اثر مولفه های محیطی بر توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط در صنعت پتروشیمی [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 367-387]
 • مخصوصی، علی بررسی نقش انواع تعهد کارکنان در ارتقای سطح عملکرد در صنعت بیمه (مورد مطالعه؛ شرکت بیمه ایران) [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 622-653]
 • مدرسی، یاسمن طراحی الگوی مدیریت جانشین پروری در دانشگاه های دولتی استان سمنان [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 310-330]
 • مدنی، زهره بررسی رابطه‌ ی ارتباط با مشتری CRM با کیفیت خدمات ارائه شده در بانک با نقش میانجی رفتار شهروندی سازمان [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 324-343]
 • میرابی، وحیدرضا ارایه الگوی مدل خلق ارزش برای مشتریان بانکها در فرایند خلق مشترک ارزش برند ( مورد مطالعه بانک شهر) [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 202-226]
 • میرابی، وحیدرضا ارائه الگوی مدل بازاریابی خدمات بانکی مبتنی بر شبکه های اجتماعی مطالعه موردی: بانک شهر [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 1-13]
 • میرابی، وحیدرضا الگوی جانشین‌پروری برای بانک‌های ایران: یک مطالعه پدیدار شناسی [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 449-466]
 • مرادی، فریده عوامل تاثیرگذار بر پیاده‌سازی مدیریت استعداد کارآفرینانه در شهرداری‌ها [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 76-97]
 • مرادی، منیر اثر تعامل کنترل فساد و اعتماد و تامین مالی بر توسعه کارآفرینی در کشورهای منتخب منا [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 147-166]
 • مرادی، نیره تاثیرات افزایش نرخ ارز بر ارزش سهام شرکتهای دارویی مبتنی برارزش برآوردی حاصل از مدلهای ارزشیابی تنزیل سود نقدی, جریان نقد آزاد و سود باقیمانده و قیمت واقعی [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 467-485]
 • مرادپور، سعید ارائه مدل بازاریابی خدمات مالی درکارگزاری های بازار بورس اوراق بهادار [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 298-315]
 • مرادحاصلی، حشمت طراحی مدل ساختاری تفسیری مولفه های توسعه فناوری های هوشمند در صنعت مخابرات: رویکرد آمیخته [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 197-223]
 • مران جوری، مهدی ارائه مدلی از مؤثرترین عوامل بازدارنده بلاک چین در توسعه کسب کار ایران [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 194-219]
 • مردانی نجف ابادی، مصطفی اندازه‌گیری و رتبه‌بندی کارایی سهولت کسب و کار در ایران و کشورهای منتخب [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 80-103]
 • میرزایی، وحید بررسی تأثیر ارزش ادراک‌شده بر بازاریابی دهان‌به‌دهان با نقش میانجی‌گری رضایت مشتری (مورد مطالعه: مصرف کنندگان محصولات لوازم خانگی پارس خزر) [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 382-404]
 • میرزاآقابیک، حسن رتبه بندی عوامل موثر بر کیفیت قطعات مکانیکی خودرو (موتور) از طریق رویکرد MCDM با استفاده از تکنیک DEMATEL [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 564-578]
 • مصطفی زاده، داود تاثیر چرخه تجاری و کارائی عملیاتی چرخه تبدیل وجه نقد بر معیارهای ارزیابی عملکرد در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 156-173]
 • مصطفی زاده، فاطمه توسعه کارآفرینی در دانشگاه با رویکرد فراترکیب (مطالعه موردی: دانشگاه تهران مرکزی) [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 123-141]
 • مصلح، مریم ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 344-360]
 • مظفری، علی ارائه مدل بازاریابی خدمات مالی درکارگزاری های بازار بورس اوراق بهادار [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 298-315]
 • مظفری، مرضیه ارزیابی کارآیی شعب بانک با استفاده از ترکیب تحلیل پوششی داده ها و نظریه بازی همکارانه [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 23-44]
 • معظمی، مجتبی عوامل موثر در توسعه دانشگاه کارآفرین در دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 490-507]
 • معظمی، مجتبی نقش اولویت تصمیم گیری و ریسک عملکردی در تاثیر توانمندسازی مصرف کننده بر قصد خرید مجدد [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 286-304]
 • معمارنژاد، عباس اثرات آزادسازی تعرفه برق بر رشد اقتصادی در قالب مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 98-125]
 • معمازاده طهران، غلامرضا تفکر ناب در مدیریت منابع انسانی (مطالعه موردی: شورای اسلامی شهر تهران) [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 142-155]
 • مقدس نیکو، سید ناصر ارائه مدل بین المللی سازی کسب و کارهای خانوادگی کارآفرینانه در ایران [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 86-103]
 • مقسم، یاسر توسعه نوآورانه کسب‌وکارهای تولیدی کوچک و متوسط(SME) به روش آمیخته [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 486-504]
 • ممیز، آیت اله عوامل تاثیرگذار بر پیاده‌سازی مدیریت استعداد کارآفرینانه در شهرداری‌ها [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 76-97]
 • مینایی، مرجان تاثیر سرمایه گذاران خطرپذیر و وام بانکی بر عملکرد شرکت‌های کوچک و متوسط [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 405-431]
 • منطقی، منوچهر تبیین مدل معادلات ساختاری چابکی فرآیند طراحی و توسعه محصول جدید با تمرکز بر طراحی پلت‌فرم خودروی ایرانی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 1-23]
 • منطقی، منوچهر شناسایی عوامل تاثیرگذار بر چابکی فرایند طراحی و توسعه محصول جدید در طراحی پلت‌فرم خودرو [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 36-59]
 • مینویی، مهرزاد بررسی الگو‌های مرز کارآیی میانگین- واریانس پرتفوی تحت تئوری امکان پذیر [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 436-454]
 • مهدی زاده اشرفی، علی شناسایی و تبیین مؤلفه‌ها و شاخص‌های استراتژی تامین نیرو مبتنی بر دانش در صنعت بانکداری در بخش دولتی با استفاده از مدل ارزیابی راجان [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 45-64]
 • مهرابیان، احمد توسعه نوآورانه کسب‌وکارهای تولیدی کوچک و متوسط(SME) به روش آمیخته [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 486-504]
 • مهرآور، حمید رضا تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر رابطه سرمایه‌گذاران نهادی کوتاه مدت و استراتژی کسب و کار [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 60-75]
 • موسوی، سید نجم الدین ارائه الگویی از رفتار خرید تصادفی متناسب با عوامل و ویژگی‌های داخلی و خارجی مشتریان با استفاده از روش تئوری داده بنیاد (مورد مطالعه: فروشگاه زنجیره‌ای رفاه شهر خرم‌آباد) [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 53-79]
 • موسوی کاشی، زهره تأثیر سازگاری، ارتباطات و همکاری بر تعهد و اعتماد و نقش آنها در عملکرد صادرات [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 65-85]
 • مؤمنی، مریم ارائه الگویی از رفتار خرید تصادفی متناسب با عوامل و ویژگی‌های داخلی و خارجی مشتریان با استفاده از روش تئوری داده بنیاد (مورد مطالعه: فروشگاه زنجیره‌ای رفاه شهر خرم‌آباد) [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 53-79]

ن

 • نیازآذری، کیومرث بازکاوی و رتبه بندی عوامل سرمایه فکری موثر بر شرکت‌های دانش بنیان(مورد مطالعه: شرکت های دانش بنیان خراسان شمالی) [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 405-428]
 • ناصری کوچه بیوک، محمدعلی تأثیر رهبری اصیل بر توانمندسازی روان‌شناختی با نقش میانجی عدالت سازمانی (مورد مطالعه: شرکت سیمان صوفیان) [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 508-529]
 • نامنی، وحید ارائه مدل بومی ارتباطـات یکپارچـۀ بازاریـابی( IMC ) مبتنی بر ارتقا برند [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 266-285]
 • نصابیان، شهریار بررسی اثر رشد شاخص اقتصاد دانش بنیان بر رشد رژیم نهادی و اقتصادی (سهولت کسب و کار) بر کشورهای اسلامی (با استفاده از مدل پانل ور) [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 206-223]
 • نعمتی زاده، سینا تبیین مدل معادلات ساختاری چابکی فرآیند طراحی و توسعه محصول جدید با تمرکز بر طراحی پلت‌فرم خودروی ایرانی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 1-23]
 • نعمتی زاده، سینا طراحی و تبیین مدل سنجش وارزیابی سیستم CRM در زنجیره تامین محصول [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 14-35]
 • نعمتی زاده، سینا شناسایی عوامل تاثیرگذار بر چابکی فرایند طراحی و توسعه محصول جدید در طراحی پلت‌فرم خودرو [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 36-59]
 • نعمتی زاده، سینا تاثیر تجربه مشتری بر قصد مراجعه مجدد در صنایع تند مصرف ، با در نظر گرفتن وفاداری ، ارزش لذت گرا و ارزش ویژه برند [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 246-266]
 • نقشینه ارجمند، وحید طراحی و تبیین مدل سنجش وارزیابی سیستم CRM در زنجیره تامین محصول [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 14-35]
 • نیلوفری، زهره تاثیر استراتژی کسب و کار بر ریسک شرکت با تاکید بر توانایی مدیریت [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 524-544]
 • نمامیان، فرشید مدل محاسباتی ساختاری-تفسیری (ISM) برای شناسایی و طبقه‌بندی شاخص‌های مدیریت بازاریابی داخل سازمانی [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 190-205]
 • نوربخش، سید کامران تدوین مدلی برای شناسایی عوامل موثر بر ادراک مصرف کنندگان از ایمنی محصول (مطالعه موردی مصرف کنندگان لوازم خانگی در مشهد) [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 530-548]
 • نوربخش، سید کامران شناسایی عوامل موثر بر رفتار مصرف‌کننده از طریق رسانه‌های اجتماعی [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 224-239]
 • نوروزی، حسین تأثیر قابلیت نوآوری و ظرفیت بازاریابی سازمان بر عملکرد بازاریابی صادراتی [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 579-596]

و

 • ودادی، احمد الگوی جانشین‌پروری برای بانک‌های ایران: یک مطالعه پدیدار شناسی [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 449-466]
 • وقفی، سید حسام تاثیر استراتژی کسب و کار بر ریسک شرکت با تاکید بر توانایی مدیریت [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 524-544]
 • ولی پوری، زهرا تدوین و طراحی مدل بازاریابی تعاملی دوسویه حس محور براساس پیشایندها و مداخله‌گرهای آن با رویکرد ترکیبی [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 104-122]
 • ولیخانی، ماشااله طراحی الگوی بهبود تصویر ذهنی، آگاهی و شناخت برند پست‌بانک ایران در جذب مشتری [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 374-404]

ه

 • هاشمی، سید محمود بررسی عوامل موثر بر بهبود فضای کسب و کار واشتغال در میان جانبازان و معلولین تهران [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 505-523]
 • هرتمنی، امیر (موردمطالعه: بورس اوراق بهادار تهران) پیش‌بینی خطر آشفتگی مالی با استفاده از اقدامات حاکمیت شرکتی [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 363-383]
 • همتیان، هادی مدلسازی فرآیند مربی گری در بهبود آموزش منابع انسانی در سازمان تأمین اجتماعی [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 267-287]

ی

 • یحیی زاده فر، محمود بررسی عوامل موثر بر استفاده از بانکداری همراه توسط مشتریان (مطالعه موردی: داده های شعب بانک‌ ملی استان مازندران) [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 355-373]
 • یعقوبی، اکرمه السادات نقش دوسوتوانی سازمانی در تجاری‎سازی دانش در آموزش عالی به منظور ارائه مدل [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 597-621]
 • یوسفی طوین، سمیه طراحی مدل آموزش کارآفرینی مؤثر بر قصد کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران مرکزی [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 503-521]