دوره و شماره: دوره 3، شماره 12، دی 1390 
1. بررسی عوامل مؤثر بر رفتاربدبینانه(منفی) مصرف کنندگان

بهرام خیری؛ مولود سادات فرازنده مهر؛ حامد رضی پور


3. تبیین رابطه بین بهبود مستمر با تعهد سازمانی

سید محسن علامه؛ محمود دانیالی ده حوض؛ حسین منصوری


5. بررسی رابطه بین سبکهای رهبری تحول آفرین، تبادلی و عدم ملاحظه

علی اصغر حیات؛ مصطفی عزیزی شمامی؛ حاتم فرجی؛ مسلم ملکی حسنوند