دوره و شماره: دوره 3، شماره 11، مهر 1390، صفحه 1-203 
5. ظرفیت‏های کارآفرینی در بخش دامپروری و ایجاد اشتغال

صفحه 102-118

منوچهر خردمندنیا؛ محمود دانیالی ده حوض؛ ایوب مردانی


6. تأثیر آمیزه بازاریابی پایداری بر موفقیت بازاریابی پایداری

صفحه 119-138

بهرام خیری؛ وحیدرضا میرابی؛ سید ایمان موسویان


8. تفکر سیستمی و بهبود عملکرد کارکنان

صفحه 156-179

تیمور آقایی فیشانی؛ منوچهر جفره؛ شبنم میر محمدعلی تجریشی


9. تأثیر هوش هیجانی کارکنان بر اثربخشی بازاریابی

صفحه 180-203

حسین صفرزاده؛ کامل کمالی؛ نازنین بنکدار مازندرانی