دوره و شماره: دوره 3، شماره 10، تیر 1390، صفحه 1-194 
3. تأثیر کارآفرینی دانش در نوآوری و عملکرد سازمانی

صفحه 57-85

محمود دانیالی ده حوض؛ سیدحسن حاتمی نسب؛ اسماعیل زارعی


5. تأثیر مدگرایی بر رفتار خرید تفننی در میان دانشجویان

صفحه 120-140

کامبیز حیدرزاده؛ بیتاالله اکبری مقدم؛ مولود بکتاشی