دوره و شماره: دوره 2، شماره 8، زمستان 1389، صفحه 1-141 
3. نسبت‌های مالی و نرخ بازده سهام در صنعت بانکداری

صفحه 38-70

مهرزاد مینویی؛ میر فیض فلاح شمس؛ مرضیه صالحی؛ حجت الله کاویانی


6. کیفیت سود و بازده سهام شرکت‌های بورسی

صفحه 117-141

حسن مهرابی؛ م مینویی؛ مرضیه ابریشم چی