دوره و شماره: دوره 2، شماره 7، مهر 1389، صفحه 1-294 
2. عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی

صفحه 22-40

علیرضا امیرکبیری؛ اعظم امیراحمدی


4. فن‌آوری اطلاعات و استقرار و بهبود نظام جامع برنامه‌ریزی

صفحه 64-98

محمد رضا معتدل؛ عباس طلوعی اشلقی؛ علی فولادی وندا


5. تأثیر رنگ‌ها بر کارآیی تبلیغات

صفحه 99-123

سهیل سرمد سعیدی؛ راحله صفار


7. رفتار شهروندی اعضای هیأت علمی

صفحه 149-181

وحید رضا میرابی؛ مینا جمشیدی؛ پروین گودرزی؛ صامع یوسفی


10. برون‌سپاری فعالیت‌های خدماتی شرکت‌ها

صفحه 225-249

زهرا برومند؛ شیرین کیخاونی موسی