دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، تیر 1389، صفحه 1-205 
2. بررسی مسائل کلیدی پیاده‌سازی سامانه مدیریت اطلاعات علم و فن‌آوری

صفحه 26-51

اکرم هادی زاده مقدم؛ حمید رامین مهر؛ دنیا جهانسوزان


5. تأثیر تعهد سازمانی بر عملکرد کارکنان

صفحه 104-130

جلال حقیقت منفرد؛ علی اوسط حضرتی؛ حجت میرزاده


8. ارزیابی تطبیقی کیفیت خدمات سیستم خودپردازها

صفحه 175-205

میرفیض فلاح شمس؛ محمدرضا امامی؛ نازنین هاشمی