دوره و شماره: دوره 7، شماره 27، مهر 1394، صفحه 1-147 
1. مکان یابی پارک ها با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (نمونه موردی: شهرداری منطقه 10)

صفحه 9-26

نصرت اله شادنوش؛ فریده عظیمی؛ مصطفی توکلی؛ حق دوست کوریجانی کیانوش


6. شناسایی عوامل کلیدی موفقیت پروژه های شاخص سازمان مهندسی و عمران شهر تهران

صفحه 101-117

حسین وظیفه دوست؛ سید مهدی نامجوی؛ عبدالله جاسبی؛ رضا رادفر


7. تحلیل عاملی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش و زنجیره تامین چابک

صفحه 119-139

مریم رضائی؛ سید محسن سید علی اکبر؛ امیرعباس شجاعی