دوره و شماره: دوره 13، شماره 50 - شماره پیاپی 2، تیر 1400، صفحه 1-688 
15. ارائه مدل بازاریابی خدمات مالی درکارگزاری های بازار بورس اوراق بهادار

صفحه 298-315

علی مظفری؛ محمدحسین رنجبر؛ سراج الدین محبی؛ سعید مرادپور


19. ارائه مدل پایداری کسب و کارهای خانوادگی

صفحه 384-415

رضا فدائی کیوانی؛ محمد عزیزی؛ علی بدیع زاده


21. بررسی الگو‌های مرز کارآیی میانگین- واریانس پرتفوی تحت تئوری امکان پذیر

صفحه 436-454

بهناز قدیمی؛ مهرزاد مینویی؛ غلامرضا زمردیان؛ میر فیض فلاح شمس


25. بررسی میزان تاثیر عوامل موثر بر اجرای استراتژی های منابع انسانی

صفحه 522-542

امیرمسعود کروبی؛ ناصر پورصادق؛ جمشید صالحی صدقیانی؛ بهروز رضایی منش


29. نقش دوسوتوانی سازمانی در تجاری‎سازی دانش در آموزش عالی به منظور ارائه مدل

صفحه 597-621

اکرمه السادات یعقوبی؛ یلدا دلگشایی؛ لیلا حسینی طبقدهی؛ فرشته کردستانی


30. بررسی نقش انواع تعهد کارکنان در ارتقای سطح عملکرد در صنعت بیمه (مورد مطالعه؛ شرکت بیمه ایران)

صفحه 622-653

علی مخصوصی؛ میر علی سید نقوی؛ جمشید صالحی صدقیانی؛ مجید جهانگیرفرد