دوره و شماره: دوره 13، شماره 51 - شماره پیاپی 3، مهر 1400 
2. طراحی و تبیین مدل سنجش وارزیابی سیستم CRM در زنجیره تامین محصول

صفحه 14-35

وحید نقشینه ارجمند؛ سینا نعمتی زاده؛ مهدی کریمی زند؛ اعظم رحیمی نیک


6. اثرات آزادسازی تعرفه برق بر رشد اقتصادی در قالب مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE)

صفحه 98-125

علی اکبر محرابیان؛ عباس معمارنژاد؛ سید شمس الدین حسینی؛ فرهاد غفاری


7. بررسی نقش قابلیت های بازاریابی، نوآوری و تحقیق و توسعه در ایجاد مزیت رقابتی محصول جدید : صنعت مواد غذایی

صفحه 126-146

ابراهیم روشن قیاس؛ رضا سپهوند؛ عبدالخالق غلامی چنارستان علیا؛ علی پیرزاد


12. شناسایی عوامل موثر بر رفتار مصرف‌کننده از طریق رسانه‌های اجتماعی

صفحه 224-239

معصومه جلیلیان؛ حسین صفرزاده؛ سید کامران نوربخش