دوره و شماره: دوره 13، شماره 52 - شماره پیاپی 4، زمستان 1400، صفحه 1-600 
5. ارائه مدل بین المللی سازی کسب و کارهای خانوادگی کارآفرینانه در ایران

صفحه 86-103

سید ناصر مقدس نیکو؛ هادی ثنایی پور؛ روح الله سمیعی؛ عبدالحسین کرمپور


8. تفکر ناب در مدیریت منابع انسانی (مطالعه موردی: شورای اسلامی شهر تهران)

صفحه 142-155

دل ناز حلواچی زاده؛ غلامرضا معمازاده طهران؛ نبی اله محمدی؛ هما درودی


10. تعیین مؤلفه‌های مؤثر بر دستیابی به مزیت رقابتی پایدار از طریق هوشمندی کسب و کار

صفحه 174-193

حسینعلی رضائی منش؛ علی رضاییان؛ علیرضا امیرکبیری؛ حمیدرضا فرتوک زاده


11. ارائه مدلی از مؤثرترین عوامل بازدارنده بلاک چین در توسعه کسب کار ایران

صفحه 194-219

امیر زندی؛ مهدی مران جوری؛ مقصود امیری؛ یوسف تقی پوریان


12. بررسی عوامل مؤثر و پیامدهای تبیین نقش سرمایه اجتماعی در موفقیت کارآفرینی بین‌المللی

صفحه 220-245

محمد جعفر چراغی؛ جمشید عدالتیان شهریاری؛ محمدرضا کاباران زاده قدیم